Udgivet - 2018

Triscan løser problemer med montering af servopumper med smartrep.info

Tech news

Smartrep.info er udviklet som hjælp til mekanikere, men kommer også grossisten og kunden til gode. Efter næsten to år kan vi konstatere, at konceptet tjener sit formål og reklamationerne inden for de omfattede produktgrupper er for nedadgående. Derfor fortsætter vi med at fremhæve de særlige detaljer, der er hos de produkter, hvor man skal være ekstra opmærksom ved montering. De nyeste smartrep.info omhandler servopumper.

 

 

For nylig har reklamationsstatistikken kunnet afsløre tilbagevendende reklamationer vedr. servopumper. 17 nye smartrep.info, som er gældende for 78 referencer, er derfor blevet udarbejdet og lagt ud online. Generelt skal det bemærkes, at det altid er en god ide at rense hele servosystemet, inden du monterer nye dele. Det er også vigtigt at sikre, at den anvendte olie opfylder fabrikantens minimumskrav. Hovedkilderne til de mere specifikke problemer, som knytter sig til de tidligere nævnte referencer, kan inddeles i tre:

 

Filter 
Et tilbagevendende problem er rengøring eller udskiftning af filtre. I nogle tilfælde er det et spørgsmål om at tage filteret ud, rengøre det og sætte det på plads igen. I andre tilfælde kræver det en særlig grundig fremgangsmåde for at rengøre filteret. Men der er også tilfælde hvor filteret er svært tilgængeligt og derfor må rengøres ved hjælp af trykluft.

Smartrep.info tillæggene vedr. filtre er relevante for køretøjer af følgende mærker: Mercedes-Benz, Volkswagen, Seat, Ford.

 

Trykakkumulator
Vi har fundet flere tilfælde, hvor årsagen til svigt i servopumpen skal findes i trykakkumulatoren. Pumperne kan have et eller to kredsløb, og trykakkumulatorerne kan være placeret på forskellige steder. I alle tilfælde er det vigtigt at udskifte trykakkumulatoren, når servopumpen udskiftes. Derudover er det påkrævet at udføre forskellige skylle-/rengøringsprocesser såvel som for-smøring/opfyldning af pumpen.

Smartrep.info tillæggene vedr. trykakkumulatorer er relevante for køretøjer af følgende mærker: Mercedes-Benz, BMW, VW, Alfa Romeo, Audi, Citröen.

 

 

V-remssystemet
Remstrammeren i v-remssystemet kan i mange tilfælde være årsagen til at servopumpen svigter. En del af smartrep.info-oplysningerne omhandler derfor udskiftning af remstrammeren såvel som remmen ved udskiftning af servopumpen. Ved andre skal man sørge for at udskifte den indvendige remskive, som styrer klimaanlæggets kompressor. Undladelse af dette kan føre til havari og motorskade.

Smartrep.info vedrørende remstrammere er relevante for køretøjer af følgende mærker: Citroën, Ford, Volvo

 

Smartrep.info processen
Forud for processen med opdatering af en ny smartrep.info-fil gennemgås følgende tre trin:
 

1. Vores Produktafdeling identificerer varenumre, som er genstand for tilbagevendende reklamationer.

2. Den produktansvarlige gennemgår reklamationerne for at se, om der er et gennemgående og særligt problem omkring montering af produktet. Det skal bemærkes, at smartrep.info-konceptet kun fremhæver produkter, hvor der skal tages hensyn til usædvanlige detaljer, hvor der kræves en ekstra indsats for at sikre fejlfri installation - og dermed undgå reklamationer.

3. Den produktansvarlige udarbejder en installationsvejledning, som efterfølgende vil være at finde på vores smartrep.info-server. Den er dermed let at tilgå for mekanikeren - og som vores erfaring viser os - reduceres antallet af reklamationer betydeligt.