PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK

Version 2 - maj 2018

I denne privatlivspolitik beskriver vi Triscan a/s’ (”Triscan”) behandling af personoplysninger om dig

 1. som er besøgende på vores hjemmesider, f.eks. når du surfer på websitet, udfylder en formular, svarer på undersøgelser eller på anden vis interagerer med hjemmesiden.
 2. når vi behandler data til markedsføringsformål, tilmelder dig vores nyhedsbrev, andre af vores nyhedstjenester eller konkurrencer.

Typer af oplysninger og formål
Vi behandler følgende typer oplysninger om dig, afhængig af hvilken kategori du falder i, jf. ovenfor:

Besøgende på hjemmesiden

 • IP-adresse og Mac-adresse (afhængigt af anvendt udstyr).
 • Besøgshistorik og besøgsadfærd, f.eks. hvilke sider, der klikkes på, hvor længe en side vises, og lignende.
 • Henvendelser sendt via hjemmesiden mv. og svar modtaget f.eks. via e-mail.
 • Hvis du har sendt informationer via formularer: Navn, e-mailadresse, bopælsland, virksomhed eller organisation, som du er ansat i eller på anden vis repræsenterer.

Markedsføring

 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, jobtitel, interesseområde.
 • Virksomhed eller organisation, som du er ansat i eller på anden vis repræsenterer.
 • Oplysninger om afgivet samtykke til markedsføringsformål.
 • Tracking af behandling af modtaget elektronisk markedsføring, f.eks. åbnet meddelelse eller ej, hvor længe kigget på meddelelser, hvilke dele af meddelelsen, hvilke links der klikkes på og lignende.

Vi behandler oplysningerne til disse formål (afhængig af kategorier, jf. ovenfor):

 • Til at forbedre vores hjemmeside for bedre at kunne betjene dig og præsentere vores ydelser mest optimalt.
 • Til at følge op på forespørgsler og korrespondance på e-mail, telefon og web-formularer.
 • Til at forbedre vores serviceniveau og optimere vores markedsføringstiltag.
 • Til at sende direct marketing via e-mail mv. som beskrevet i samtykketeksten.
 • Profilering foretages med henblik på at kunne levere rettidig og relevant kommunikation på baggrund af indsendte oplysninger, besøgshistorik samt besøgsadfærd på hjemmesiden, tracking-oplysninger fra e-mails mv. Oplysningerne bruges til segmentering, lead klassificering samt udarbejdelse af personaer.
 • Overholdelse af gældende lovgivning og Triscans andre legitime interesser (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning, e-datalovgivning og markedsføringsloven), f.eks.: 
  • Dokumentation af overholdelse af lovgivning
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til registrerede og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistisk analyse

Automatiske, individuelle beslutninger
Dine oplysninger anvendes p.t. ikke til automatiseret, individuel beslutningstagning, men vi forbeholder os muligheden for at anvende dem til det fremover.

Kilder
Personoplysninger indsamles direkte fra dig og de forespørgsler, du eller den virksomhed du repræsenterer, gennemfører hos os, enten via telefon, e-mail eller på messer mv. Oplysninger modtages desuden via hjemmesiden i f.eks. cookies og andre tracking-mekanismer f.eks. indlagt i e-mails.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Samtykke til direkte markedsføring via e-mail, jf. markedsføringsloven.
 • Samtykke til indsamling og brug af cookies på hjemmesiden og brug af andre tracking-mekanismer i e-mails, jf. e-datalovgivningen.
 • Bestemmelsen om interesseafvejning i artikel 6, stk. 1, litra f, idet Triscans legitime interesser er at kunne yde dig og den virksomhed du repræsenterer, en målrettet service, og at kunne beskytte it-systemer og oplysninger om virksomheden.
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne, f.eks. i forhold til it-sikkerhed.
 • Skulle der opstå en tvist mellem os eller tredjemand (f.eks. din arbejdsgiver) er det juridiske grundlag, at vi kan fastlægge, forsvare og gøre vores retskrav gældende.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket, dog påvirker det ikke behandlingen og videregivelse forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere og Google Inc. i U.S.
Vi overfører dine personoplysninger til vores hosting-leverandører, eksterne konsulenter og leverandører af IT-ydelser. Det gælder også leverandører uden for EU/EØS. Eksempelvis benytter vi Campaign Monitor i forbindelse med vores nyhedsbrev.

Herudover kan eksterne konsulenter og leverandører af IT-ydelser have adgang til personoplysninger med henblik på at kunne give IT-assistance og andre IT-relaterede ydelser. Dette gælder også leverandører uden for EU/EØS.

Google Analytics
Vi anvender Google Analytics (Google Inc. i USA) som databehandler for databehandling på hjemmesiden.

Vi videregiver oplysninger om IP-adresser og MAC-adresser, øvrige identifikationsoplysninger om udstyr (afhængig af anvendt udstyr) og brug af hjemmesiden til Google Inc. i USA med henblik på statistisk analyse.

Du er hermed oplyst om, at USA er et land, som ikke er anerkendt som havende en tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning i henhold til EU’s standarder for databeskyttelse i lande uden for EU/EØS. Google Inc. er dog selv-certificeret efter EU-US Privacy Shield-ordningen, og Google Inc. opfylder dermed kravet om den nødvendige tilstrækkelighed i et land uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger i vores CRM-system i den periode, hvor vi har kontakt til dig og den virksomhed du repræsenterer, evt. længere hvis det er nødvendigt for at varetage dokumentation, kontraktopfyldelse eller retskrav.

Oplysninger om dokumentation af samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale sendt via e-mail (kun direkte markedsføring) opbevares 3 år efter afsendelsen (pga. regler om forældelse), med mindre der i samme kommunikation indgår andre oplysninger, der begrunder en længere behandling efter andre formål, f.eks. retskrav.

Ift. retskrav behandler vi oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at varetage vores eller tredjemands interesser.

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger til statistiske formål er art. 5 i EU’s Databeskyttelsesforordning.

Kontraktlig pligt eller lovkrav
Når vi indsamler oplysninger fra dig direkte til markedsføringsformål, er du ikke forpligtet til at give oplysninger til Triscan. Konsekvensen ved ikke at give oplysningerne er, at vi ikke sender markedsføring via e-mail til dig eller tilpasser markedsføringen til dine eller virksomhedens behov.

Dine rettigheder
Du har – med databeskyttelseslovgivningens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Ændringer
Vi kan af og til ændre privatlivspolitikken. Den opdaterede privatlivspolitik gælder for din fortsatte anvendelse af hjemmesiden og vores brug af personoplysningerne. Vi beder dig gennemgå privatlivspolitikken jævnligt.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Thomas Fuglsang Andersen på tfa@triscan.dk

 

Triscan a/s, Engmarken 11, 8220 Brabrand