Publicerad - 2017

In-house kvalitetskontroll: För snabb respons och bra service

Tech news

Kvalitet är hög prioritet hos Triscan. För att säkerställa en konsekvent hög kvalitetsstandard implementerar vi bl.a. revisioner hos våra tillverkare och stickprovskontroller vid mottagandet av varor på eget lager. Men internt genomför vi också mer omfattande tester av både våra egna och konkurrerande företags produkter. Två nyligen genomförda tester har åter visat, hur värdefullt detta arbete är, och bekräftat att beslutet att utöka våra egna testanläggningar är det rätta.

Det finns flera anledningar till, varför det är så viktigt att ha egna testanläggningar. Först och främst ger det oss en möjlighet att snabbt testa nya produkter från potentiella nya tillverkare. För det andra minskas väntetiden för kunden i ersättningsärenden avsevärt. För det tredje har vi möjlighet att testa konkurrerande produkter. Nyligen har vår produktchef Asger Thybo Geertsen bl.a. gjort överraskande upptäckt i samband med tester utförda på drivaxelmanschetter från ett väletablerat och erkänt premiummärke.


Triscans nya saltdimma kammare - för korrosionstestning 


Triscans nya saltdimma kammare - för korrosionstestning


Här sätts fast en handbroms-kabel till saltdimma kammaren för testning

I samband med utförandet av ett jämförelsetest köpte vi fem slumpmässigt utvalda referenser från en av våra konkurrenter. Under den visuella inspektion, som vi utförde vid uppackningen, visade det sig till vår stora överraskning, att en av de fem referenserna redan visade tydliga tecken på sprickbildning i gummit. Efter att ha exponerats för ett accelererat åldrandeprov i vår ozonkammare hade alla fem referenser tydliga tecken på sprickbildning. Det kom mycket överraskande för oss att den ifrågavarande konkurrentens manschetter var av sådan dålig kvalitet. "Gummisammansättningen är extremt kritisk och förändringar i bara en enkel parameter kan få oanade konsekvenser. Det kan också bero på felaktig lagring och hantering av de olika material som ingår i materialsammansättningen", säger Asger Thybo Geertsen.   

I ett annat exempel från senare tid, berättar en kund till oss, att han kan köpa bromsslangar till vårt inköpspris från en konkurrent. "Eftersom jag var övertygad om, att bromsslangar av hög kvalitet inte kan tillverkas till sådana priser, bestämde vi oss för att testa de nämnde produkter själva." Resultaten från det första interna testerna gav oss anledning att tvivla på äktheten av själva slangen som användes. Vi fick därför externt genomfört ytterligare tester. Även om den använda slangen var försedd med både namnet på en välkänd och respekterad tillverkare och där var tryckt att det uppfyllde den nödvändiga J1401-standarden från SAE International, visade det sig inte att vara korrekt. Det var alltså tal om en förfalskning. "Slangen uppfyllde på inget sätt kvalitetsnivån och med en säkerhetsprodukt som en bromsslang, kan konsekvenserna vara katastrofala".

Noggrant urval och kontroll av tillverkare
För att säkerställa, att vi levererar en jämn hög kvalitet, måste tillverkarna väljas ut med försiktighet. En viktig del av arbetet för våra kollegor i produktavdelningen och en viktig del av vår urvalsprocess är, att vi alltid inspekterar produktionsanläggningarna. Här får vi en idé om hur produkterna tillverkas och ställer klargörande frågor. Varför ser produktionsprocessen ut som den gör? Vilka tester och kvalitetskontroller görs under produktionen? Hur registreras och används de insamlade data? "Jag gillar att prata om alla detaljer i processen. Det är något jag som tekniskt nörd älskar att göra", avslutar Asger Thybo Geertsen med ett leende.


ABS-tester och klimat-/saltdimma kammare är den senaste testutrustningen hos Triscan
Hittills är följande testutrustning tillgänglig i vårt interna "Triscan Test Center":

• Drag- / trycktestmaskin: För provning av bromsslangar, kablar, gasfjädrar, slangklammer etc.

• Ozonkammare: Till test av alla typer av gummi.

• Parallelitets-/ planhetstestare: Till kontroll av bromsskivor.

• ABS-, kamaxelläges- och vevaxel sensortestare

• Termostattestare

• Klima-/salttågekammer: Till test av kvaliteten av korrosionsskydd
 

Vi har god erfarenhet av våra interna testfaciliteter och fortsätter att investera och utöka våra kompetenser inom detta område. Vi har just köpt en klimat- / salt dimma kammare, där vi kan utföra accelererad livslängdstest av korrosionsskydd.