Udgivet - 2021

TOYOTA: 3 EGR-ventiler sammenlægges ofte fejlagtigt til 1

Tech news

En udbredt katalogfejl på EGR-ventiler til Toyota, fører ofte til hovedbrud i værkstedsledet - og reklamationer. Fejlen skyldes, at tre for øjet tilsyneladende ens EGR-ventiler konsolideres til bare et varenummer, selv om de i virkeligheden er forskellige. 

Alle tre ventiler kan monteres på en lang række modeller, fordi både de udvendige fysiske dimensioner og den anvendte stiktilslutning er ens. Hvis en forkert EGR-ventil monteres, oplever man nogle gange allerede på værkstedet - og andre gange først efter bilejeren har kørt et stykke tid - at motorlampen lyser. De i ECU’en registrerede fejlkoder er typisk P0400/P0401/P0402, som indikerer fejl i EGR-ventilens flow.

Årsagen til fejlkoden relaterer sig til enten ventildiameteren eller styringen af den pågældende EGR-ventil. En kontrol af ventilens diameter er relativ nem at udføre, hvorimod det for et værksted typisk ikke er muligt at kontrollere styringen. Som det ses af nedenstående tabel, kan man altså godt have fået en EGR-ventil med den rigtige diameter, men den forkerte styring.
 

Ventildiameter

 

881313100 881313101 881313102 
          
Som det fremgår af billederne, er der umiddelbart ingen forskel at se på de tre udgaver


Af følgende tabel fremgår det, hvilken EGR-ventil der er den rigtige at montere på de berørte bilmodeller/motortyper (se PDF her).