Publicerad - 2021

TOYOTA: 3 EGR-ventiler läggas ofta felaktigt samman till 1

Tech news

En utbredd katalogfel på EGR-ventiler till Toyota leder ofta till huvudbry i verkstaden - och klagomål. Felet beror på att tre av allt att döma identiska EGR-ventiler konsolideras till bara ett artikelnummer, även om de i verkligheten är olika. 

Alla tre ventilerna kan monteras på ett brett utbud av modeller, eftersom både de externa, fysiska dimensioner och den plugganslutning som används är desamma. Om en felaktig EGR-ventil är monterad upplever man ibland redan i verkstaden - och andra gånger först efter att bilägaren har kört ett tag - att motorlampan tänds. Felkoderna registrerade i ECU: n är typiskt P0400 / P0401 / P0402, vilket indikerar fel i EGR-ventilens flöde.

Orsaken till felkoden relaterar till antingen ventildiametern eller styrningen av ifrågavarande EGR-ventil. En kontroll av ventilens diameter är relativt lätt att utföra, medan det för en verkstad vanligtvis inte är möjligt att kontrollera styrningen. Som framgår av tabellen nedan så kan man väl ha fått en EGR-ventil med rätt diameter, men fel kontroll.
 

Ventildiameter S
 

881313100 881313101 881313102 
Som framgår av bilderna finns det ingen omedelbar skillnad att titta på de tre utgåvor

 

Följande tabell visar vilken EGR-ventil som är rätt att montera på de berörda bilmodellerna/motortyperna (Se pdf här).