Udgivet - 2019

Sådan fungerer vores parkeringssensor-tester

Tech news

Vores program i parkeringssensorer er kommet rigtig godt fra start siden introduktionen for godt et år siden. Dette tilskriver vi bl.a. det faktum, at vores eget in-house testudstyr både har spillet en betydelig rolle i udvælgelsen af vores producenter og efterfølgende i vores reklamationsbehandling. 

 

Parkeringssensorer anvendes i systemer, der under parkering eller manøvrering af et køretøj assisterer føreren ved at identificere og indikere afstanden til eventuelle forhindringer, så påkørsler kan undgås. Systemerne indikerer enten visuelt, ved hjælp af lyd eller en kombination af begge dele, hvor tæt køretøjet er fra en forhindring. 

 

Vores eget in-house testudstyr har spillet en betydelig rolle i udvælgelsen af vores producenter og efterfølgende i vores reklamationsbehandling

 

3 systemer, der benytter forskellig teknologi 

Ultrasonisk system

Elektromagnetisk system

Kamera baseret system

 

Det mest udbredte system anvender ultrasoniske sensorer og kendes nemt på de synlige sensorer, som er anbragt i køretøjets kofangere. Triscans program af vognspecifikke sensorer omfatter udelukkende sensorer til ultrasoniske systemer - og vores testudstyr fungerer udelukkende til denne sensortype.    

 

Triscans program af vognspecifikke sensorer omfatter udelukkende sensorer til ultrasoniske systemer

 

En ultrasonisk sensor er i stand til både at udsende og opfange højfrekvente lydbølger. Med vores testudstyr sammenligner vi bilproducenternes eftermarkedssensorers performance med vores egne inden for følgende områder:

1. Sensorens spredningsvinkel

2. Sensorens responstid

3. Sensorens strømforbrug

 

Sensorens spredningsvinkel
Spredningsvinklen på de enkelte sensorer er fastlagt således, at hele området foran og bagved bilen er dækket ind og systemet derved er i stand til at detektere forhindringer. Spredningsvinklen på den enkelte sensor kan godt variere, afhængig af hvor den er placeret i bilens kofanger. Det er altså ikke nødvendigvis den samme type sensor, der anvendes ved de forskellige placeringer. De fleste systemer benytter som minimum fire sensorer og spredningsvinklen er altid parvis ens – dvs. at eksempelvis den yderste højre og venstre eller den inderste højre og venstre sensor er ens.     

 

Sensorens responstid
For at afgøre hvorvidt der befinder sig en forhindring i nærheden af køretøjet, starter sensoren med at udsende lydbølger. I de tilfælde hvor der befinder sig en forhindring inden for det fastlagte sikkerhedsområde, reflekteres nogle af de udsendte lydbølger af forhindringen, hvilket registreres af sensoren. Den tid der går fra at lydbølgerne udsendes til de modtages kaldes responstiden og denne kan omsættes til afstand.  

 

Sensorens strømforbrug
Sidst, men ikke mindst, testes sensorens strømforbrug for at sikre, at sensoren er korrekt dimensioneret til det system den/de er en del af.   

 

Sådan foregår testen
Sensoren fikseres i et referencepunkt, som er fastlagt efter afstands- og vinkelmarkeringerne på gulvet. For at undgå at lydbølgerne reflekteres fejlagtigt, er væggene som støder op til måleområdet beklædt med et specielt absorberende skummateriale. Efter at have tilsluttet den til sensoren hørende kontrolboks, korrekt spænding og oscilloskop testes hvorvidt sensorens spredningsvinkel og responstid opfylder specifikationen ved at placere en forhindring på afstands- og vinkelmarkeringspunkterne og aflæse måleresultatet. Den valgte forhindring er et rør, fordi rørets buede form gør, at det bliver ekstra svært for sensoren at opfange de reflekterede lydbølger. 

 

For at undgå af lydbølgerne reflekteres fejlagtigt, er væggene som støder op til måleområdet beklædt med et specielt absorberende skummateriale

 

Store kvalitetsforskelle
To af de allervigtigste komponenter i en ultrasonisk sensor – og en væsentlig grund til om sensoren fungerer som den skal – er selve sensoren og mikrochippen. Desværre findes der alt for mange producenter, som anvender komponenter af tvivlsom kvalitet - med deraf følgende funktionsfejl. En Triscan parkeringssensor er monteret med komponenter fra førende OEM-leverandører - og hver eneste sensor er testet før den forlader fabrikken.