Publicerad - 2019

Så här fungerar vår parkeringssensortestare

Tech news

Vårt program inom parkeringssensorer har börjat mycket bra sedan det infördes för drygt ett år sedan. Vi tillskriver detta till det faktum, att vår egen testutrustning har spelat en viktig roll i valet av våra tillverkare och därefter i vår reklamationshantering. 

 

Parkeringssensorer används i system, som hjälper föraren under parkering eller manövrering genom att identifiera och ange avståndet till eventuella hinder, så att kollisioner kan undvikas. Systemen indikerar antingen visuellt, med hjälp av ljud eller en kombination av båda, hur nära fordonet är från ett hinder. 

 

Vår egen testutrustning har spelat en viktig roll i valet av våra tillverkare och därefter i vår reklamationshantering 

 

3 system som använder olika teknik 

Ultraljudssystem

Elektromagnetiskt system

Kamerabaserat system

 

Det mest utbredda systemet använder ultraljudssensorer och känns lätt på de synliga sensorerna i fordonets stötfångare. Triscans sortiment av fordonsspecifika sensorer inkluderar uteslutande sensorer för ultraljudssystem - och vår testutrustning fungerar uteslutande til denna typ av sensorer.    

 

Triscans sortiment av fordonsspecifika sensorer inkluderar uteslutande sensorer för ultraljudssystem

 

En ultraljudssensor kan både avge och fånga högfrekventa ljudvågor. Med vår testutrustning jämför vi biltillverkarnas eftermarknadssensors prestanda med våra egna inom följande områden:

1. Sensorns spridningsvinkel

2. Sensorns responstid

3. Sensorns strömförbrukning

 

Sensorns spridningsvinkel

Spridningsvinkeln för de enskilda sensorerna bestäms så att hela området framför och bakom fordonet täcks och systemet därmed kan upptäcka hinder. Spridningsvinkeln för den enskilda sensorn kan variera, beroende på var den befinner sig i bilens stötfångare. Således är det inte nödvändigtvis samma typ av sensor, som används på olika platser. De flesta system använder minst fyra sensorer och spridningsvinkeln är alltid i par - dvs. till exempel den yttre höger och vänster eller den inre höger och vänster sensorer är desamma.     

 

Sensorns responstid

För att avgöra om det finns ett hinder nära fordonet, börjar sensorn att avge ljudvågor. I de fall det finns ett hinder inom det fastställda säkerhetsområdet, reflekteras några av de utsända ljudvågorna av hinderet, som registreras av sensorn. Tiden som går från att ljudvågorna sänds till de tas emot kallas responstid och detta kan konverteras till avstånd.  

 

Sensorns strömförbrukning

Sist men inte minst testas sensorns strömförbrukning för att säkerställa, att sensorn har rätt storlek för det system den är en del av.   

 

Så försiggå testet

Sensorn fixeras i en referenspunkt, som bestäms av avstånd- och vinkelmarkeringar på golvet. För att förhindra att ljudvågorna reflekteras felaktigt, är väggarna som ligger intill mätområdet belagda med ett speciellt absorberande skummaterial. Efter anslutning av den til sensorn tillhørande kontrollboxen, rätt spänning och oscilloskop testas det om sensorns spridningsvinkel och responstid uppfyller specifikationen genom att placera ett hinder på avstånd- och vinkelmarkeringspunkter och läsa mätresultatet. Det valda hindret är ett rör eftersom rörets krökta form gör det extra svårt för sensorn att fånga de reflekterade ljudvågorna.

 

För att förhindra att ljudvågorna reflekteras felaktigt, är väggarna som ligger intill mätområdet belagda med ett speciellt absorberande skummaterial

 

Stora kvalitetsskillnader

Två av de viktigaste komponenterna i en ultraljudssensor - och en viktig anledning till att sensorn fungerar korrekt - är själva sensorn och mikrochipet. Tyvärr finns det alltför många tillverkare som använder tvivelaktiga kvalitetskomponenter - med därav följande felfunktion. En Triscan parkeringssensor är utrustad med komponenter från ledande OEM-leverantörer - och varje sensor har testats innan den lämnar fabriken.