Udgivet - 2018

Hvordan virker vores nye ABS-tester og hvordan får du som kunde glæde af vores investering?

Tech news

På grund af den meget positive effekt, vores Triscan Test Center har på vores service over for kunderne samt vores interne kvalitetssikringsprocesser, fortsætter vi med at investere i udvidelse af vores testudstyr. Senest har vi bygget en ABS-tester og her beskriver vi hvordan den virker, og hvorfor den er værdifuldt.
 

For at kunne tilbyde det bredeste udvalg af ABS-sensorer på markedet handler vi med mere end 23 forskellige producenter. "Vi leverer omkring 1.500 forskellige ABS-sensorer, der undergår en 100% funktionskontrol i fremstillingsprocessen. Vi bruger bl.a. vores interne testudstyr i udviklingsfasen af nye sensorer for at sikre, at de overholder OE-specifikationerne. Vi bruger også testenheden til at videregive et veldokumenteret svar til vores kunder i reklamationssager," siger Asger Thybo Geertsen, Triscans Produkchef, og fortsætter: "Teknologien som anvendes i ABS-sensorer er den samme som anvendes ved knastaksel- og krumtap-positionssensorer og vores testudstyr bruges i den henseende til samme formål".

Vi bruger bl.a. vores interne testudstyr i udviklingsfasen af nye sensorer for at sikre, at de overholder OE-specifikationerne

— Asger Thybo Geertsen, CPO Triscan


 

To typer af ABS-sensorer
Der findes grundlæggende to typer ABS-sensorer. Den mest simple type er en passiv sensor med indbygget magnetspole. Denne type kan ofte genkendes på at den har et stykke synligt metal på sensorhovedet. Sammen med en roterende ABS-ring med tænder, genererer sensoren en sinuskurve når den tilsluttes et oscilloskop. Denne type sensor findes både med 2 og 3 ledninger og i sidstnævnte udgave benyttes den tredje ledning udelukkende til støjisolering.  

Mekanikere fejlsøger ofte på passive ABS-sensorer ved udelukkende at måle modstanden i sensoren ved hjælp af et multimeter. Men i virkeligheden kræver det også en måling af magnetspolens evne til at generere et magnetfelt/induktion, for at afgøre hvorvidt den fungerer korrekt. Induktion måles i milihenry (mH) og der findes specielle multimetre, som kan måle induktion. Fejlsøgning som udelukkende baseres på modstandsmåling kan endvidere fejlagtigt foranledige mekanikere til at tro at andre dele af ABS-systemet er defekt – eksempelvis en ABS-ring eller ABS-modulet. 

Den anden type ABS-sensor benytter sig af hall effekt chips og findes i to udgaver – den aktive og den induktive. Den aktive bruger en magnetisk ABS-ring og den induktive bruger en traditionel ABS-ring med tænder. Begge typer leverer et firkantet signal på et oscilloskop og ingen af disse typer kan som udgangspunkt diagnosticeres med et multimeter. Med et oscilloskop er det derimod muligt at verificere aflæsningen af hastighed og tænder. Selv ikke en magnetkortaflæser vil altid afsløre om en enkelt tand er defekt på ABS-ringen. 
 

VIDSTE DU AT:

• Alle producenter af OE sensorer benytter sig af hall effekt chips fremstillet af enten Allegro, Infinion, Melexis eller Honeywell?

• Vi bruger originale hall effekt chips i vores sensorer? Ved hjælp af røntgenfotografering fastlægger vi fabrikat og varenummer på chippen i den originale sensor.


Den passive sensors egenskaber og svaghed
Passive sensorer er ikke så udbredte længere, fordi de ved store temperatursvingninger leverer et ustabilt signal. Moderne hjælpesystemer som ESP, TPMS kræver et mere stabilt signal end den passive sensor kan levere. For passive sensorer er de kritiske værdier VPP (Voltage Peak to Peak), modstanden og induktionen (Rising Edge og Falling Edge).


Her ses det bølgede sinussignal fra en passiv ABS-sensor, der arbejder med en ABS-ring med tænder


Den aktive sensors egenskaber og styrke
Den aktive sensor med hall effekt chip, som er den mest udbredte, giver derimod et mere stabilt signal ved både høje og lave temperaturer. Den egner sig derfor langt bedre til brug sammen med ESP-, TPMS-systemer. Her er de kritiske værdier: Pulse Width, Vmax, Vmin og frekvens. 
 

Her ses det rektangulære signal fra en enten aktiv eller induktiv ABS-sensor (hall effekt chip). Den aktive arbejder med magnetisk ABS-ring og den induktive med ABS-ring med tænder
 

Biler udstyret med parallelparkeringsassistent anvender nogle specielle hall effekt chips, som er i stand til at tælle tænder og bestemme hjulets rotationsretning. Informationen bruges til nøjagtigt at kunne beregne afstanden bilen tilbagelægger og benyttes sammen med informationen fra bl.a. parkeringssensorerne til automatisk at parallelparkere bilen. 
 


Her ses det rektangulære signal fra en ABS-sensor med hall effekt chip, som er i stand til at tælle tænder og registrere hjulets rotationsretning
 

Hvordan tester man ABS-sensorer?
For at teste om ABS-sensoren fungerer korrekt, sammenlignes den altid op imod en original sensor. To af de vigtigste parametre er spændingsniveau og duty cycle. Spændingsniveauet fortæller om kvaliteten af signalet er stærkt nok og duty cycle fortæller om sensoren er i stand til at måle rotation. De udførte målinger vedlægges som dokumentation og svar til kunden.