Udgivet - 2020

Autobranchen under forandring: Fremtidsscenariet for reservedelsgrossister

Tech news

I artikelrækken under temaet ”Autobranchen under forandring” er vi nået frem til den næstsidste artikel. Her giver vi vores bud på, hvorledes fremtiden for reservedelsgrossister kommer til at se ud på det automotive eftermarked.


Selvom rigtig mange aktører på det automotive eftermarked fornemmer en aftagende aktivitet, viser en analyse fra McKinsey, at man på verdensplan i branchen frem til 2030, forventer en gennemsnitlig vækst på ca. 3% p.a. Væksten bliver dog størst i Kina og Asien, hvorimod vi i Europa må nøjes med 1,5% p.a. Hvis McKinsey’s analyse holder stik - og markedet fortsat udvikler sig positivt - hvilke forhold kan så have indflydelse på, at mange reservedelsgrossister sidder tilbage med en anden oplevelse?

Nye forretningsmodeller 
Eftermarkedets forretningsmodeller, som vi kender dem i dag, bliver udfordret. Nye forretningsmodeller, der sigter mod direkte distribution og partnerskaber med e-handelsvirksomheder eller værksteder er på vej frem. Mange eksperter forudsiger, at netop de sidstnævnte forretningsmodeller vil vinde markant frem på relativ kort sigt.

Nye produkter og services
På produktsiden kommer halvdelen af indtægterne i dag stadig fra salg af sliddele efterfulgt af skadesdele, diagnoseudstyr og services som de største produktgrupper. Fremover forventes det, at andelen i såvel antal og omsætning af sliddele falder på grund af stigende reservedelskvalitet og prispres. Det samme gør sig gældende for skadesdele, der også forventes at falde som et resultat af at diverse sikkerhedssystemer i køretøjerne efterhånden er blevet standard. Modsat forventes der vækst i salg af diagnoseudstyr og services, grundet den øgede digitalisering, ny avanceret teknologi og online adgang til bildata. Og netop de sidstnævnte digitalt-drevne produkter og services andel af omsætningen forventes at tredobles fra 6% til næsten 20% frem mod 2030. 
 

omsætning


De ovenstående forhold nødvendiggør, at man som grossist på det automotive eftermarked er tvunget til at tænke sig rigtigt godt om, når den fremtidige strategi og forretningsmodel skal udarbejdes. Særligt 6 trends er væsentlige at holde sig for øje.

Konsolidering blandt reservedelsdistributører
I bestræbelserne på at opnå kritisk masse og stordriftsfordele vil vi forsat se konsolideringer blandt reservedelsdistributørerne og indkøbsgrupper. Giver det mening at tilkøbe, sælge eller tilslutte sig en indkøbsgruppe?

OEM’s ekspansion på det automotive eftermarked
I takt med at den gennemsnitlige alder af vognparken globalt set er steget, har den autoriserede del af eftermarkedet været presset til at udvikle tiltag, der enten sikrer at bilejerne ikke forlader det autoriserede værksted efter 3-4 år eller tiltag der sikrer salg af reservedele til værksteder på det frie eftermarked. Tiltagene dækker f.eks. distribution af egne reservedele via nye kanaler - f.eks. VW Direkt Ekspress eller PSA’s Distrigo og Mister Auto. Men også etableringen af mærkeneutrale værkstedskæder (PSA’s Euro Repar) eller favorable servicetilbud til ældre biler hos det autoriserede værksted (Opel Service Care 5+ & 10+). Et andet tiltag er tilbud om ”connectivity” – typisk montering af OBD-dongles – Semler (VAG import Danmark), som knytter bilejeren til det autoriserede værksted.

Digitalisering
Forbrugere orienterer sig i stigende grad på internettet forud for et køb. Det være sig via produktanmeldelser, blogs og andre digitale platforme. Derfor er det yderst vigtigt at arbejde målrettet og professionelt med sin digitale tilstedeværelse. Særligt gennem løsninger baseret på connectivity bliver mulighederne mange, men også komplekse. Som reservedelsgrossist vil man formentligt få brug for at udbygge sine IT-mæssige kompetencer eller finde en egnet samarbejdspartner med den nødvendige know-how.   

cyber

Connectivity
Som nævnt under flere af ovenstående afsnit kan adgang til køretøjers og deres ejeres data åbne op for en helt masse muligheder. For de fleste vil det derfor være af væsentlig betydning at have en digital strategi, som omfatter connectivity. Med adgang til data og de rette analyseværktøjer vil man kunne få vigtig viden, som kan omsættes til forretning. Af særlig interesse for reservedelsgrossister og deres værkstedskunder kan nævnes forudsigelig vedligeholdelse – service og reparation gennem opsamling og analyse af data om f.eks. bilers kilometerstand, batterispænding, fejlkoder og lignende. Men også leasing-, biludlejnings-, transport-, delebilsfirmaer osv. vil have en stor interesse i at have adgang til denne form for data såvel som geo-data.    

Større indflydelse fra digitale mellemled
Netop de før nævnte mellemled vil gennem adgang til køretøjets data kunne administrere og optimere service samt reparation af en hel flåde af køretøjer. Det er ikke svært at forestille sig, hvorledes et partnerskab mellem en reservedelsgrossist og et af disse mellemled kunne være til gensidig glæde.

Større gennemsigtighed på priser og større udbud
Som nævnt under afsnittet ”digitalisering”, orienterer forbrugere sig i stigende grad digitalt. Denne udvikling medfører naturligvis også en større gennemsigtighed på priser og udbud. Det sætter store krav til prissætning og umuliggør nærmest prisdifferentiering. Dækningsgraden kommer under pres og e-handel på tværs af grænserne tager til. 

Selvom der ikke er tegn på, at det fremtidige behov for transport bliver mindre – tværtimod – og analyser viser at det automotive eftermarked fortsat vokser, er det et marked hvorpå der som beskrevet i denne artikel blæser nye vinde. Nye muligheder, men også nye trusler gør det bydende nødvendigt, at man som reservedelsgrossist tænker sig rigtig godt om, når planerne for den fremtidige strategi og forretningsudvikling diskuteres.

tech car
Testudstyr til kalibrering fra Hella Gutmann