Publicerad - 2020

Bilbranchen förändras: Framtidsscenariot för reservdelgrossister

Tech news

I artikelserien under temat "Bilbranchen förändras" har vi nått den näst sista artikeln. Här ger vi vårt förslag på hur framtiden för reservdelgrossister kommer att se ut på eftermarknaden för fordon.

Även om många aktörer inom eftermarknaden för fordon upplever en avtagande aktivitet, visar en analys från McKinsey att man världen över inom branschen fram till 2030, förväntar sig en genomsnittlig tillväxt på ca. 3% p.a. Tillväxten kommer dock att vara störst i Kina och Asien, medan vi i Europa måste nöja oss med 1,5% p.a. Om McKinsey-analysen visar sig stämma - och marknaden fortsätter att utvecklas positivt - vilka faktorer kan ha inflytande på, att många av grossisterna har en annan upplevelse?

Nya affärsmodeller
Eftermarknadens affärsmodeller, som vi känner dem idag, utmanas. Nya affärsmodeller som syftar mot direkt distribution och partnerskap med e-handelsföretag eller verkstäder är på väg. Många experter förutsäger att de sistnämnda affärsmodellerna kommer att göra betydande framsteg på relativt kort sikt.

Nya produkter och tjänster 
På produktsidan kommer hälften av intäkterna i dag fortfarande från försäljningen av slitdelar, följt av skadade delar, diagnostisk utrustning och tjänster som de största produktgrupperna. I framtiden förväntas andelen i både antal och omsättning av slitdelar att minskas på grund av ökad reservdelskvalitet och prispress. Detsamma gäller för skadade delar som också förväntas att falla som ett resultat av att diverse säkerhetssystem i fordonen gradvis blir standard. Omvänt förväntas försäljningen av diagnostisk utrustning och tjänster att ökas på grund av ökad digitalisering, ny avancerad teknik och online tillgång till bildata. Och just intäkterna av de sistnämnda digitaldrivna produkterna och tjänsterna förväntas tredubblas från 6% till nästan 20% fram till 2030. 

1


Ovanstående villkor kräver, att man som grossist på fordonsmarknaden måste tänka sig för, när framtidens strategi och affärsmodell måste utarbetas. Speciellt 6 trender är viktiga att komma ihåg.

Konsolidering bland distributörer av reservdelar
I våra ansträngningar för att uppnå kritisk massa och stordriftsfördelar kommer vi att fortsätta se konsolideringar bland distributörer av reservdelar och inköpsgrupper. Ger det mening att köpa till, sälja eller gå med i en inköpsgrupp?

OEM: s expansion på fordonsmarknaden
I takt med att den genomsnittliga ålder för flottan globalt har stigit, har den auktoriserade delen av eftermarknaden pressats för att utveckla åtgärder som antingen säkerställer att bilägarna inte lämnar den auktoriserade verkstaden efter 3-4 år eller åtgärder som säkerställer försäljningen av reservdelar till verkstäder på eftermarknaden. Åtgärderna täcker t.ex. distribution av egna reservdelar via nya kanaler - t.ex. VW Direct Express eller PSA: s Distrigo och Mister Auto. Men också etablering av märkesneutrala verkstadskedjor (PSA: s Euro Repar) eller förmånliga serviceerbjudanden till äldre bilar på den auktoriserade verkstaden (Opel Service Care 5+ & 10+). Ett annat initiativ är erbjudandet om "connectivity" - vanligtvis installation av OBD-donglar - Semler (VAG import Danmark), som knyter bilägaren till den auktoriserade verkstaden. 

Digitalisering
Konsumenter orienterar sig allt mer på Internet före ett köp. Det är genom produktrecensioner, bloggar och andra digitala plattformar. Därför är det ytterst viktig att arbeta målinriktat och professionellt med sin digitala närvaro. Speciellt genom lösningar baserade på connectivity blir möjligheterna många, men också komplexa. Som reservdelgrossist måste du förmodligen utöka din IT-kompetens eller hitta en lämplig partner med nödvändig kunskap.  

cyber

Connectivity    
Som nämnts i flera av avsnitten ovan kan tillgång till data från fordon och deras ägare öppna upp en hel mängd möjligheter. För de flesta är det därför viktigt att ha en digital strategi som inkluderar connectivity. Med tillgång till data och rätt analysverktyg kommer du att kunna få viktig kunskap som kan förvandlas till affärer. Av särskilt intresse för reservdelgrossister och deras verkstadskunder inkluderar förutsägbart underhåll - service och reparation genom insamling och analys av data på t.ex. fordons körsträcka, batterispänning, felkoder och liknande. Men också leasing, biluthyrning, transport, samåkningsföretag etc. kommer att ha ett stort intresse av att ha tillgång till denna typ av data såväl som geodata.     

Större inflytande från digitala mellanhänder
Precis de ovannämnda mellanhänderna kan genom tillgång till fordonsdata hantera och optimera service och reparation av en hel fordonsflotta. Det är inte svårt att föreställa sig hur ett partnerskap mellan en reservdelgrossist och en av dessa mellanhänder skulle kunna vara till ömsesidig nytta.

Ökad insyn på priser och större utbud
Som nämnts under avsnittet "digitalisering" orienterar konsumenterna sig allt mer digitalt. Naturligtvis leder denna utveckling också till ökad insyn på priser och utbud. Det ställer höga krav på prissättning och gör det nästan omöjligt att skilja priserna. Täckningsgraden är under press och e-handel över gränserna ökar.

Även om det inte finns några indikationer på att det framtida transportbehovet kommer att minskas - tvärtom - och analyser visar att fordonsmarknaden fortsätter att växa, är det en marknad, som beskrivs i denna artikel, där nya vindar blåser. Nya möjligheter, men också nya hot, gör det tvingande nödvändigt att du som reservdelgrossist tänker riktigt bra, när planerna för den framtida strategin och affärsutvecklingen diskuteras.


tech car
Testutrustning till kalibrering från Hella Gutmann