Publicerad - 2018

Vad har en felkod vid tändning i cylinder 2 med ABS-systemet att göra?

Tech news

Vi har tidigare berättat om hur felkoder kan vara missvisande och föranleda mekaniker att ifrågasätta kvaliteten på en ersatt reservdel. Nyligen upplevde vår Produktkoordinator Søren Nielsen på egen hand hur felkodsläsningen på hans BMW 320i (E90) pekade i fel riktning i förhållande till var själva problemet var lokaliserat.​

Efter några gånger att ha upplevt ojämn motor uppsökta han sin lokala verkstad och bad dem att titta på problemet. En felkodsläsning visade tydligt att det fanns ett fel på cylinder 2. Tändspolen som är av typen ”Coil on plug" ersattes, men strax efter upplevt han igen ojämn motor.

Ännu en gång visade felkodsläsningen, att det fanns tändningsfel på cylinder 2 och det var därför ganska närliggande att ifrågasätta kvaliteten på den ersatta tändspole. Utbytet av tändspolen ledde dock inte till att problemet med ojämn motor löstes.

Søren Nielsen kontaktade därefter Frank Donslund från Elektro Partner, som levererar hotline och tekniska lösningar till bilverkstäder i Danmark, Norge och Sverige (Autodata, TEXA, Delphi och Nextech), för att höra om de hade kännedom om liknande episoder.
 


       
Bilder av drivaxel med defekt och OK abs-ring (Autodata)​
 

Frank Donslund kunde säga, att där på dessa modeller kan förekomma sporadiska förseningar eller ESP-fel i samband med en felaktig signal från de bakre ABS-sensorerna. "Ofta är orsaken till felaktig signal att ABS-ringen och ABS-sensorn berör varandra. Det händer typiskt när rost över tiden har bildats mellan ABS-ringen och drivknuten,  vilket orsakar att ABS-ringen, som är gjord av en tunn metallplatta, växer", säger han och fortsätter: "ESP-systemet tolkar den felaktiga signalen som hjulspinn och reagerar genom att minska motoreffekten, vilket får föraren att kännas som om motorn stannar under körning. Problemet är särskilt märkbart, när farthållaren är aktiverad och kan också resultera i ökad bränsleförbrukning motsvarande ca 2 km mer per. liter bensin".

Tillbaka på verkstaden ersattes bakaxelns ABS-ringar och bilen har sedan körts perfekt. Tändspolen som ursprungligen proklamerades till att vara den skyldige hade alltså ingenting att göra med problemet.​
       

Tändspole # 8860 11013​

ABS-ring # 8540 10403

 

Visste du:​

  • Att Triscans reservdelar då med särskild hänsyn måste ges och ev. Användas av specialverktyg är tydligt märkta med en särskild etikett som denna? 


     
  • Att du bara ska skanna QR-koden eller gå till smartrep.info och hädanefter ange artikelnumret för att få användbara tips och tricks för korrekt och problemfri reparation?
  • Försök till exempel att gå till smartrep.info och ange 886011013!


Triscan smartrep.info - vi gör det enkelt att göra det lätt och rätt!