Svängande kylvattentemperatur på bilar med DSG-växel

Det är inte ett okänt fenomen, att bilägare med DSG-växellådor (Direct Shift Gear) kan rapportera om periodisk mycket varierande kylvattentemperaturer och bristandekabin värme. Men det är väldigt sällsynt, att tillståndet/felet kan återskapas i verkstaden. Här är ett tips till vad som kan vara fel. 

På fordon med denna typ av växellåda är monterad en separat termostat till transmissionsoljan. Problemet uppstår i situationer där du till exempel kör nedförs backe länge utan att använda gaspedalen och fordonets motor och växellåda är inkopplade. I sådana situationer kan både kylvattnet och transmissionsoljetemperaturen falla under normal driftstemperatur. 

Termostaten för reglering av oljetemperaturen i växellådan styrs via kylvattenkretsen i fordonet och värmen från DSG-transmissionsöverföringsoljan deponeras i kylvattnet via en värmeväxlare. Om termostaten inte fungerar korrekt - och t.ex. fastnar i öppen position - vill transmissionsöverföringsoljan - men också motorn - komme att spendera mycket längre på att uppnå sin normala driftstemperatur.
 

Illustration av systemuppbyggnad. Termostaten (8620 48775 eller 8620 48780) är placerad på inloppslangen till värmeväxlaren

8620 48775/8620 48780
Viktigt! Observera installationsriktningen (pilen), när termostaten byts ut 

 

VIKTIGT! Moderna kylkretslopp är mycket komplexa system och måste därför repareras med försiktighet. Framför allt är korrekt ventilation av systemet extremt viktigt.