Udgivet - 2018

Skærpede kvalitetskrav fra bilproducenterne – Triscan følger med

Corporate news

Som leverandør til en bilproducent har man altid været underlagt meget strenge krav med hensyn til den interne kvalitetssikring. Den standard, som særligt europæiske og nordamerikanske bilproducenter kræver overholdt af deres leverandører, er gennem den seneste tid blevet ændret, opdateret og skærpet. For at være helt opdateret omkring de forhold, som er væsentlige for Triscan, afholdt vi for nylig et in-house kursus for vores kolleger i produktafdelingen, med hjælp fra Teknologisk Institut.
 

Vigtigheden af at have styr på sin kvalitetssikring og levere et kvalitetsprodukt er mindst lige så vigtig for Triscan som for bilproducenterne. ”Vi gør rigtig meget ud af vores kvalitetssikringsarbejde. Det er derfor helt væsentligt, at vi er opdaterede på de krav, som bilproducenterne stiller til deres underleverandører. Langt størstedelen af vores producenter leverer jo i forvejen til bilproducenterne, men ikke desto mindre har vi lært rigtigt meget på dette kursus og er blevet endnu skarpere i at vide hvad vi skal kigge efter og spørge ind til, når vi er på besøg i produktionen hos vores leverandører”, fortæller Asger Thybo Geertsen, Produktchef hos Triscan.
 


 

”Med den nye standard har vi fået mulighed for at få indarbejdet særlige og skærpede krav til kvalitetssikringen i vores leverandørs kvalitetssikringssystem. Hertil kommer at kravene til virksomhedens interne audit er blevet skærpet. Det betyder, at der inden for kvalitetssikring, fremstillingsproces og produkt, er navngivne personer hos vores leverandører, som er ansvarlige for at forstå og redegøre for de særlige krav, som vi stiller til produktion af Triscan dele – og at de bliver overholdt”, slutter Asger Thybo Geertsen.   

Den nu afløste standard ISO/TS 16949, så dagen lys i 1999, og blev til i bestræbelserne på at skabe én fælles standard for design, udvikling, produktion og installation samt servicering af bilrelaterede produkter. Standarden som primært anvendes af europæiske og nordamerikanske bilproducenter er en overbygning til den meget udbredte ISO 9001 standard. Den blev udarbejdet i et samarbejde mellem International Automotive Task Force (IATF) – en sammenslutning af primært europæiske og nordamerikanske bilproducenter, herunder BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors Company, PSA Group, Renault, Volkswagen AG m.fl. – og den tekniske komite hos International Organization for Standardization (ISO). 

Den nye standard IATF TS 16949:2016 er udarbejdet og administreres af IATF, men forudsætter som tidligere en ISO 9001:2015 certificering. Den nye standard er dels tilpasset den teknologiske udvikling, men også skærpet på flere områder. Inden udgangen af 2018 vil yderligere 103 kravspecifikationer blive tilført standarden.