Udgivet - 2019

Kan indtjeningen i dit firma forbedres - og med hvor meget?

Corporate news

En reservedelsgrossists evne til at skabe bundlinje afhænger ikke kun af indkøbspriser, men påvirkes i væsentlig grad af mange andre faktorer - herunder grossistens programmæssige dækning af bilparken, leveringsevne og leveringstid til markedet, lagerværdi, indkøbsfrekvens og sidst men ikke mindst renteniveau. 

 

Triscan har udviklet en beregningsmodel, som med udgangspunkt i en reservedelsgrossist nøgletal viser, hvor der er potentiale for at forbedre indtjeningen. Vi kalder modellen for SOLO (SOrtiments og LeveringsOptimering) - og den har med succes været anvendt og efterfølgende vist sit værd hos en lang række af vores kunder. 

Et af de oversete potentialer for forbedring af indtjeningen ligger ofte i den del af varesortimentet, der ikke nyder den samme opmærksomhed - og derfor heller ikke plejes så grundigt - som de store omsætningstunge varegrupper. En konsekvens heraf er, at grossisterne inden for disse varegrupper i sidste ende alligevel har et uforholdsmæssigt højt ressourceforbrug, fordi de i forsøget på at yde kunderne en god service og undgå at måtte sige nej til en ordre strækker sig rigtig langt. 
 

 

Tiden brugt på at skaffe reservedelen, den ofte alt for høje indkøbspris på en skaffevare og de ekstra høje fragtomkostninger for ekspreslevering, som jo alle er omkostninger, der som regel ikke viderefaktureres til kunden, betyder i sidste ende at grossisten sælger en vare med tab eller meget lav avance. 

Et alternativ til at undgå ovenstående er naturligvis at melde hus forbi og sige nej tak til ordren, hvilket oftest opfattes som dårlig kundeservice. 

Et andet alternativ er at gøre noget ved disse varegrupper gennem analyse og lageroptimering for herved at afdække om der ligger et overset potentiale. 

Et par eksempler på varegrupper hvor der erfaringsmæssigt ofte ligger et uudnyttet indtjeningsmæssigt potentiale er:

ABS-sensorer

Lambdasonder

EGR-ventiler

Bremseslanger

Kabler

Termostater

Gasfjedre

 

Og det er så her at SOLO-beregningsmodellen kommer ind i billedet. I beregneren angives følgende: 

 IRR (Internal Rate   of Return):  Dit firmas interne rentesats
 Dækningsgrad:  Dit firmas dækningsgrad
 Profit Margin   Change:  Angives til “0” hvilket forudsætter uændrede   indkøbspriser ved skift af leverandører


Herefter angives data for de varegrupper, som skal indgå i beregningen, for såvel nuværende leverandører og Triscan, hvilket omfatter:

 1. Indkøbsvolumen/år
 2. Nuværende lagerværdi
 3. Indkøbsfrekvens i antal dage
 4. Leverandørernes leveringsevne
 5. Leverandørernes programmæssige dækning af bilparken (TecDoc) 

 


Baseret på de indtastede tal er SOLO-modellen i stand til at beregne:

 • Minimumsbesparelsen på lagerværdien
 • Ekstra salgsavance
 • Den samlede forbedring i indtjeningen
 • Den procentuelle forbedring af indtjeningen

 

På den måde skabes der et godt grundlag for at vurdere potentialet for, i hvor stort omfang indtjeningen som minimum kan forbedres. De ressourcemæssige besparelser som der opnås rent administrativt, er ikke medregnet, fordi de beror på kundens eget skøn, men oftest udgør de en relativ stor post. Med udgangspunkt i nedbringelse af antallet af leverandører kan der spares meget tid i forbindelse med:

 

 • Product management og indkøb
  - Leverandørmøder, -rejser og kontraktforhandlinger
  - Product data management 
  - Returneringer
  - Reklamationsbehandling
 • Logistik
  - Varemodtagelse
  - Varereturneringer
 • Bogholderi
  - Fakturahåndtering

 

Vi har gennem tiden set mange eksempler på, at indtjeningspotentialet har vist sig at være langt højere end SOLO-modellens antagelse. Højdespringeren, som skiftede til Triscan, opnåede 48% omsætningsstigning to år i træk og følgende citat taler vist for sig selv: “...Den største præstation i vores virksomhed i forhold til vækst har været med Triscan; vores salg er næsten fordoblet”.

 

Kunne du være interesseret i at få optimeret dit vareprogram og lager, er du velkommen til at kontakte Michael Juul Hansen (mjh@triscan.dk).