Publicerad - 2019

Kan inkomsten i ditt företag förbättras och med hur mycket?

Tech news

En reservdelgrossists förmåga att skapa lönsamhet beror inte bara på inköpspriserna, men påverkas avsevärt av många andra faktorer - inklusive grossistens program täckning av bilparken, leveransförmåga och leveranstid till marknaden, lagervärde, inköpsfrekvens och sist men inte minst räntenivån. 

 

Triscan har utvecklat en beräkningsmodell som, baserat på en reservdelsgrossists nyckeltal, visar var det finns potential att förbättra resultatet. Vi kallar modellen for SOLO (SOrtiment och Leverans Optimering) - och den har framgångsrikt använts och därefter bevisat sitt värde hos ett stort antal av våra kunder. 

 

En av de försummade potentialerna för förbättring av inkomsten ligger ofta i den del av produktsortimentet, som inte får samma uppmärksamhet - och därför inte vårdas så grundligt - som de stora omsättningstunga produktgrupperna. En konsekvens av detta är, att grossisterna inom dessa produktgrupper i slutändan fortfarande har en oproportionerlig hög resursförbrukning, eftersom deras ansträngningar för att ge kunderna en bra service och undvika att säga nej till en beställning sträcker sig riktigt långt.
 

 

Tiden använt att skaffa reservdelen, det ofta för höga inköpspriset för en beställningsvara och de extra höga fraktkostnaderna för expressleverans, som alla är kostnader som vanligtvis inte faktureras till kunden, betyder slutligen att grossisten säljer en produkt med förlust eller mycket låg marginal. 

 

Ett alternativ till att undgå ovanstående är naturligtvis att passa och säga nej tack till ordern, som vanligtvis uppfattas som dålig kundservice. 

 

Ett annat alternativ är att göra något vid dessa produktgrupper genom analys och lageroptimering för på detta sätt att blotta om det finns en förbised potential. 

 

Några exempel på varugrupper där det erfarenhetsmässigt ofta har varit outnyttjad intjäningspotential är:
 

ABS-sensorer

Lambdasonder

EGR-ventiler

Bromsslangar

Wire

Termostater

Gasfjädrar

 

Och det är här som SOLO-beräkningsmodellen kommer in. I beräkningen anges följande:
 

 IRR (Internal Rate   of Return):  Ditt företags interna räntesats
 Täckningsgrad:  Ditt företags täckningsgrad
 Profit Margin   Change:  Anges till “0” vilket förutsätter oförändrat inköpspriser   vid byte av leverantörer


Därefter anges data för de produktgrupper som ska inkluderas i beräkningen för både nuvarande leverantörer och Triscan, som inkluderar:

 1. Inköpvolymen/år
 2. Nuvarande lagervärde
 3. Köpfrekvens i dagar
 4. Leverantörens förmåga att leverera
 5. Leverantörens programmässiga täckning av bilparken (TecDoc) 

 

Baserat på de angivna siffror kan SOLO-modellen beräkna:

 

 • Minsta besparing på lagervärdet
 • Extra försäljningsvinster
 • Den totala förbättringen i intjäningen
 • Den procentuella förbättringen i resultatet

 

På detta sätt skapas en bra grund för att bedöma potentialen för, i vilken utsträckning inkomsten som ett minimum kan förbättras. De resursbesparingar som erhålls rent administrativt, ingår inte på grund av att de bygger på kundens egen uppskattningsbara bedömning, men oftast utgör de en relativt stor post. Baserat på minskning av antalet av leverantörer kan mycket tid sparas i samband med:

 

 • Produkthantering och inköp
  - Leverantörsmöten, -resor och kontraktsförhandlingar
  - Hantering av produktdata
  - Returneringar
  - Reklamationshantering
 • Logistik
  - Varumottagning
  - Returnering av varor
 • Bokföring
  - Fakturahantering

 

Vi har över tid sett många exempel på, att intjäningspotentialen har visat sig vara mycket högre än SOLO-modellens antagande. Höjdhopparen, som bytte till Triscan, uppnådde 48% inkomstökning två år i rad, och följande citat talar för sig själv: ”... Den största prestationen i vår verksamhet när det gäller tillväxt har varit med Triscan; vår försäljning har nästan fördubblats”.

 

Om du är intresserad av att optimera ditt produktsortiment och lager, vänligen kontakta Steen Ray Pedersen (srp@triscan.dk).