EGR-ventil koster fortsat VAG-bilejere, værksteder og grossister ærgrelser og penge.

Den hyppigt anvendte ventil, der finder anvendelse på dieselmotorer af typen 1.4, 1.6, 1.9 og 2.0 TDI’ere, har mange værksteder og grossister efterhånden stiftet bekendtskab med. Til trods for adskillige forsøg, er det ikke lykkedes VAG eller andre af eftermarkedets aktører, at komme problemet til livs. Baseret på vores egne tekniske undersøgelser, løfter vi i denne artikel sløret for hvorfor EGR-ventilen alt for hurtigt bliver defekt. 
 
Den grundlæggende årsag til problemet med EGR-ventilen med seneste OE-nr. 03L131512DQ er uhensigtsmæssigheder i dens konstruktion og valg af komponenter i og omkring selve ventilen og dens styringsmekanisme. Konstruktionen muliggør at udstødningsgas kan trænge ind i dele af ventilens mekaniske og elektroniske styring.
Triscan EGR-ventil 8813 29102 / VAG OE-nr. 03L131512DQ
 
Når EGR-ventilen er lukket og dermed ikke leder udstødningsgas ind i indsugningsmanifolden, opbygges der tryk på bagsiden af ventilen (den side af ventilen hvor forsyningen af udstødningsgas finder sted). Tolerancen mellem ventilstyret og ventilstyrsbøsningen resulterer i at udstødningsgassen ledes ind i det tilstødende kammer (se illustration A pkt. 1).
 
Illustration A                                                   Illustration B
 
I kammeret, som udstødningsgassen har fundet vej til, er ventilstyret forbundet til styringsmekanismens ventilpositioneringskrog (se illustration B pkt. 1). Ventilindstillingen styres ved at krogen roteres vha. en elmotor, og de to komponenter er forbundet med hinanden via en aksel. Krogen og elektronikken til styring af el-motoren er placeret i hver deres kammer (se illustration A pkt. 2 og pkt. 3) og udstødningsgassen finder her vej fra det ene til det andet kammer via akslens pakdåse og det nåleleje som akslen er forsynet med.  
                  
På billedet ses tydeligt hvorledes udstødningsgassen er trængt ind og har tilsodet kammeret og delene som indgår i ventilstyringsmekanismen
 
Udstødningsgassens indtrængen har flere følgevirkninger, som på sigt medfører, at EGR-ventilen ikke længere fungerer korrekt: 
 
1. Nålelejet tilsmudses med sod, hvilket medfører at lejets funktionsevne nedsættes. 
2. Der dannes kondens i nålelejet, hvilket medfører korrosion. Over tid nedsættes lejets funktionsevne og til sidst svigter det helt. 
3. For el-motorens vedkommende er følgevirkningerne af et defekt nåleleje, at el-motoren ikke er i stand til at rotere akslen og derved aktivere ventilen. 
4. For elektronikkens vedkommende kan soddannelse over tid få elektronikken til at svigte.
 
På billedet ses tydeligt hvorledes udstødningsgassen er trængt ind og har tilsodet printpladen og dens komponenter
 
VAG software update efter dieselgate har også indflydelse på EGR-ventilen
Rigtigt mange af de biler, som er udstyret med denne type EGR-ventil, er også omfattet af dieselgate skandalen. VAG har tilbudt ejerne en software update til motorstyringen, som burde løse problemerne i forhold til udledning af emissioner, særligt kvælstofilter (NOx). Det er derfor også vigtigt at nævne at en software update, har stor indflydelse på netop EGR-ventilen. Efter en update vil EGR-ventilen langt oftere aktiveres og dermed være udsat for et langt større slid.
 
Hvad så nu?
Som nævnt findes der pt. ikke nogen løsning på problemet – vi kan kun forklare hvorfor det går galt. Som værksted eller grossist er det vigtigt at kende til baggrunden og kunne forklare problemstillingen. En bilejer får ikke løst problemet ved at opsøge et VAG-autoriseret værksted – her er problemstillingerne de samme. Hos Triscan holder vi os løbende opdateret med den seneste udvikling, har en tæt dialog med vores producenter og lover at informere så snart der er nyt.