Udgivet - 2019

Autobranchen er under hastig forandring – følger du med?

Corporate news

I autobranchen – det være sig både blandt bilproducenterne, bilforhandlerne og reservedelsgrossisterne på eftermarkedet – har konsolideringer gennem det seneste årti betydet, at de mange er blevet til relativt få. Mange vil mene, at denne udvikling er gået stærkt, og for aktørerne i autobranchen har den budt på nye muligheder, men også mange udfordringer. Men fagfolk, fremtidsforskere og eksperter er enige om, at de næste årtier byder på langt mere gennemgribende forandringer i branchen. Emnet er ret omfattende, og vi vil i en række af artikler belyse de forhold, der gør sig gældende, og give vores bud på de konsekvenser det får for branchen.  

Vi lever på rigtig mange måder i en brydningstid for forhold, der har indflydelse på den fremtidige udvikling i autobranchen. Overordnet er der tale om tre forhold: miljø, teknologi og forbrugeradfærd.


Miljø
Gennem flere årtier har den miljømæssige belastning fra køretøjer med forbrændingsmotorer været i fokus. Fra politisk side har krav til nedbringelse af CO2 belastningen og udledningen af NOx partikler i Europa, været underlagt den fælleseuropæiske EURO-norm, hvor vi med tiden er nået til EURO-norm 6. Ikrafttrædelsen af den endnu strengere EURO-norm 7 er endnu ikke fastsat, men forventes at ske i 2021.  

Det miljømæssige fokus på nedbringelse af CO2 belastningen, har også ført til et øget fokus på alternativer til forbrændingsmotorer. På den politiske scene er specielt dieselteknologi til personbiler blevet sendt til tælling. Og dette er sket på trods af, at ny teknologi kan nedbringe udledningen af NOx-partikler til cirka en femtedel, og dermed gøre dieselmotorer til et mere miljørigtigt alternativ end benzinmotorer. I det politiske systems jagt på at opnå resultater for miljøet er det påfaldende, at der sjældent lægges et ”vugge til vugge” perspektiv på de totale miljømæssige belastninger ved fremstilling af f.eks. en elbil, og den strøm som forbruges.     

Men det miljømæssige fokus har også været rettet mod anvendelsen af miljørigtige og genanvendelige materialer i fremstillingen af biler. Der er således i dag i langt højere grad styr på mærkning og genanvendelse af dele og materialer fra skrottede biler.  

 

Teknologi
Den teknologiske udvikling har dels været drevet af kravet om nedbringelse af bilers miljømæssige belastning og dels af muligheden for anvendelse af nye teknologiske landvindinger i køretøjer. Kravet til nedbringelse af den miljømæssige belastning har blandt andet ført til udviklingen af el-, hybrid og brintbiler. Udviklingen indenfor områder som AI (kunstig intelligens), IoT (Internet of Things – muligheden for at forbinde apparater, maskiner, køretøjer med Internettet), 5G (mobilt bredbånd), er i fuld gang med at blive implementeret i køretøjer. F.eks. vil videreudviklingen af forbundne biler (connected cars), gøre bilen til en meget attraktiv eksponeringsflade af produkter, services og ydelser overfor brugeren. Denne mulighed vil selvfølgelig blive benyttet af aktører i bilbranchen, men i lige så høj grad af virksomheder fra andre brancher, som finder det relevant. Men de nye teknologier vil også føre til, at vi i sidste ende får selvkørende biler at se på vejene.

 


Forbrugeradfærd
Det sidste vigtige forhold, som får stor indflydelse på de forandringer, vi kommer til at se, er forbrugeradfærden. Mest udtalt i det yngre segment søger forbrugerne i retning af convenience – altså fordelagtige løsninger. Alle undersøgelser peger i retning af, at ønsket om ejerskab er vigende til fordel for deleøkonomi. Denne form for forbrugeradfærd vil dog i nogen grad være påvirket af demografiske forhold, og ovennævnte tendenser vil være mest udtalt i tæt befolkede områder. Men også bilmærke-/forhandlerloyaliteten får trange kår. Det vil i langt højere grad være bilens evne til at være meget mere end bare en bil – altså dens evne til at interagere med omverdenen og være en service-/tjenesteudbyder – der bliver afgørende for en købers valg. Hele købsprocessen vil også ændres markant. Bilkøb vil være baseret på finansieringsmulighederne og ikke omvendt. Mere end 80% af køberne vil orientere sig online under købsprocessen. 47% vil allerede inden de køber en bil hos forhandleren, have lagt sig fast på model og udstyr. 

 


Det fremtidige transportbehov
De ovenstående profetier vil måske få rigtigt mange læsere til at antage, at behovet for transport vil være faldende, men alle undersøgelser peger i den modsatte retning. Behovet for transport vil stadig være stigende, men måden hvorpå vi løser vores transportbehov vil ændre sig. F.eks. vil udnyttelsesgraden af en bil stige i takt med at deleøkonomi og selvkørende teknologi vinder frem. I dag ligger udnyttelsesgraden på en privat ejet bil i gennemsnit på 5% i dens levetid – det vil ændre sig radikalt. I tæt befolkede områder vil selvkørende taxaer og samkørsel, for en brøkdel af den pris vi kender i dag, kunne løse mange transportbehov.  

Læs videre i næste nummer af vores nyhedsbrev, hvor vi ser nærmere på konsekvenserne for både bilproducenter, bilforhandlere, reservedelsgrossister og værksteder.