Publicerad - 2019

Bilbranchen förändras snabbt - följer du med?

Tech news

I bilbranchen - både bland biltillverkarna, bilhandlarna och reservdelsgrossisterna på eftermarknaden - har konsolideringar under det senaste årtionde inneburit att många har blivit relativt få. Många tycker att denna utveckling har gått stark, och för aktörerna inom bilbranchen har den erbjudit på nya möjligheter, men också många utmaningar. Men specialister, framtidsforskare och experter är överens om att de kommande årtiondena bjuder på mycket mer genomgripande förändringar i branschen. Ämnet är ganska omfattande, och vi kommer i ett antal artiklar att kasta ljus på de villkor, som gäller och ge våra förslag på konsekvenserna det kommer att få för bilbranchen.  

Vi lever på väldigt många sätt i en brytningstid för förhållande som påverkar bilbranchens framtida utveckling. Överordnad finns tre faktorer: miljö, teknologi och konsumentbeteende.

Miljö
I årtionden har miljöpåverkan från fordon med förbränningsmotorer varit i fokus. Från den politiska sidan har kraven på att minska koldioxidutsläppen och utsläppen av NOx-partiklar i Europa varit underkastat den gemensamma europeiska EURO-normen, med vilken vi har nått EURO-norm 6. i kraftträdandet av den ännu strängare EURO-norm 7 är ännu inte fastställd, men förväntas inträffa år 2021.  

Det miljömässiga fokus på att minska koldioxidutsläppen har också lett till ett ökat fokus på alternativ till förbränningsmotorer. På den politiska scenen är speciellt dieselteknologi till personbilar skickats för räkning. Och detta har hänt trots att ny teknologi kan minska utsläppen av NOx-partiklar till cirka en femtedel, vilket gör dieselmotorer till ett mer miljövänligt alternativ än bensinmotorer. I det politiska systemets strävan att uppnå resultat för miljön är det slående, att där sällsynt placeras ett "vagga till vagga" perspektiv på den totala miljöpåverkan av produktionen av t.ex. en elbil och strömförbrukningen.     

Men miljöfokus har också riktats mot användningen av miljövänliga och återvinningsbara material vid tillverkning av bilar. Det finns sålunda i dag i stor utsträckning mer kontroll på märkning och återvinning av delar och material från skrotade bilar.  

Teknologi
Den teknologiska utvecklingen har delvis drivits av kravet på att minska bilarnas miljöpåverkan och dels av möjligheten att använda nya tekniska framsteg i fordon. Kravet på att minska miljöpåverkan har bland annat lett till utvecklingen av el-, hybrid- och vätgasbilar. Utvecklingen inom områden som AI (artificiell intelligens), IoT (Internet of Things - möjlighet att ansluta apparater, maskiner, fordon med Internet), 5G (mobilt bredband), håller på att genomföras i fordon. Till exempel kommer utvecklingen av anslutna bilar (connected cars), att göra bilen till en mycket attraktiv exponeringsyta av produkter, service och tjänster för användaren. Detta alternativ kommer naturligtvis användas av spelare inom fordonsindustrin, men också med företag från andra branscher, som finner det relevant. Men den nya tekniken kommer också att resultera i att vi så småningom får självkörande bilar att hitta på vägarna.

 


Konsumentbeteende
Den sista viktiga förhållande, som får stor inverkan på de förändringar, vi komme att se, är konsumentbeteende. Mest uttalade i det yngre segmentet söker konsumenterna bekvämlighet - det vill säga fördelaktiga lösningar. Alla studier tyder på att önskan om ägarskap är avtagande till förmån för delningsekonomi. Denna typ av konsumentbeteende kommer till viss del att påverkas av demografiska förhållanden, och ovanstående trender kommer att vara mest uttalade i tätbefolkade områden. Men bilmärke/återförsäljares lojalitet blir också trång. Det kommer i stor utsträckning att vara bilens förmåga att vara mycket mer än bara en bil - det vill säga dess förmåga att interagera med omvärlden och vara en tjänsteleverantör - vilket kommer att vara avgörande för köparens val. Hela köpsprocessen kommer också att förändras betydligt. Bilköp baseras på finansieringsalternativen och inte tvärtom. Mer än 80% av köparna kommer att informeras online under köpet. 47% har redan bestämt sig på modellen och utrustningen innan de köper en bil från återförsäljaren. 

 


Framtidens transportbehov
Ovanstående profetior kan leda till att många läsare antar att behovet av transport kommer att minskas, men alla studier pekar i motsatt riktning. Behovet av transport ökar fortfarande, men sättet att lösa våra transportbehov kommer att förändras. Till exempel kommer utnyttjandegraden för en bil att ökas som delningsekonomi och självgående teknologi går framåt. I dag är utnyttjandegraden för en privatägd bil i genomsnitt 5% under sin livstid - det kommer att förändras radikalt. I tätbefolkade områden kan självdrivna taxibilar och samåkning öka för en bråkdel av det pris vi känner till idag, kunna lösa många transportbehov.  

Läs vidare i nästa utgåva av vårt nyhetsbrev, där vi tittar på konsekvenserna för både biltillverkare, bilhandlare, grossister av reservdelar och verkstäder.