Udgivet - 2017

ABS-sensorer: Markedets bedst dækkende program og nok laveste reklamationsprocent

Det er i al beskedenhed svært at få armene ned over udviklingen inden for Triscans sensorprogram. Siden introduktionen af de første varegrupper for lidt over 2 år siden og frem til i dag – hvor programmet indtil videre består af 11 forskellige sensortyper – er det omsætningsmæssigt lykkedes sensorprogrammet at indtage en imponerende 3. plads. Én af sensorgrupperne, som klarer sig specielt godt, er ABS-sensorer og hvorfor så det?
 


 

En del af forklaringen kan formentlig tilskrives, at det er lykkedes at indgå aftaler med de 23 producenter, der leverer i alt ca. 1.300 referencer. Triscans program i ABS-sensorer er med en dækning på 85,30% af den danske vognpark, markedets suverænt bedst dækkende program. ”For vores kunder har vi herved gjort håndteringen af en meget kompleks produktgruppe nem, effektiv og tidsbesparende. Med blot ét datasæt og én leverandør, der med fornuftige priser og høj leveringsevne har et dækkende program, er fordelene for rigtig mange grossister til at få øje på – hvad enten Triscan er hovedleverandør, nødleverandør eller gap-filler”, fortæller Steen Ray Pedersen, salg- og marketingdirektør hos Triscan.
 

På billedet ses Frederik Ringby Rathje fra vores produktafdeling med en Triscan ABS-sensor emballage
 

Den anden del af forklaringen er muligvis ABS-sensorernes høje kvalitet, som uløseligt hænger sammen en meget lav reklamationsprocent. Alle ABS-sensorer er fremstillet i henhold til OE-specifikationer. Produktionen er underlagt automobilindustriens strenge kvalitetsnorm ISO TS 16949 - og derudover gennemføres en funktionstest af hver enkelt sensor som led i kvalitetssikringen. I Triscans reklamationsstatistik indgår alle indkomne reklamationer, uagtet om de viser sig at være berettiget eller ej. I forbindelse med fejl i ABS-systemet - hvor fejlkilden ofte viser sig at være en anden end ABS-sensoren - giver en reklamationsprocent på 0,5% derfor heller ingen grund til bekymring.
 

ABS-sensorer af Hall-typen er pakket i antistatisk emballage

 

Efterfølgende tests af de returnerede ABS-sensorer, viser at de oftest fungerer korrekt og den reelle reklamationsprocent er derfor kun 0,09%. Men indeholdt i dette tal er også ABS-sensorer af Hall-typen, vis indbyggede chip ikke kun er meget følsom overfor, men faktisk kan ødelægges af statisk elektricitet. Pga. dette forhold er denne sensortype pakket i en antistatisk pose. ”I de tilfælde hvor vi kan se at posens forsegling har været brudt, og sensoren med stor sandsynlighed har været taget ud af posen, er der altså en risiko for at den har været udsat for statisk elektricitet, som kan have ødelagt den”, siger Asger Thybo Geertsen, produktchef hos Triscan og fortsætter: ”Forkert valg af fodtøj i kombination med beklædningsgenstande med stort syntetisk indhold kan eksempelvis være årsag til dette”.  
 


 

”Vi ser desværre alt for ofte, at forseglingen på de returnerede ABS-sensorers pose har været brudt. Dette er højst sandsynligt sket, fordi ABS-sensoren har været forsøgt monteret uden at det har afhjulpet problemet i ABS-systemet. I stedet har fejlkilden måske vist sig at være en defekt ABS-ring eller en fejl i ledningsnettet”, slutter Asger Thybo Geertsen.

For mere information om vores program af sensorer henviser vi til vores nye brochure som du finder her