Publicerad - 2022

Ytterligare en bärkraftig lösning har implementerats

Corporate news

Bärkraftiga lösningar har länge varit på agendan för många företag och Triscan är inget undantag. Flera projekt som talar in i den gröna omställningen har redan sett dagens ljus – och därmed också det senaste inom avfallsåtervinning.

På Triscans huvudlager genereras dagligen stora mängder överskottskartong. Tidigare kasserades kartong på traditionellt sätt som återvunnen kartong, men så är det inte längre. Med investeringen i en kartongförstörare omvandlas nu överskottskartong till förpackningsfyllning som kan återvinnas flera gånger. På så sätt skapas både besparingar och samtidigt minskar CO2-avtrycket hos Triscan. 

makulator1

”Vi har över tiden implementerat flera initiativ som har ett bärkraftigt fokus och som syftar till att minska vårt CO2-avtryck. Det är framför allt inom energiförbrukning och avfallshantering att våra möjligheter finns. Det handlar om att ligga i framkant – och den nya kartongförstöraren är det senaste exemplet på ett initiativ som talar till den agendan – och jag vet att fler initiativ är på väg”, säger Søren Kaare Nielsen, lagerchef hos Triscan a/s. 

I Danmark är det officiella målet 2025 att mängden av förpackningar som återvinns ska växa från 55 till 65 procent. Samtidigt visar en rapport att danska företag med enkla justeringar av förpackningen kan spara totalt 11,8 miljarder DKK och 600 000 ton C02. 

"Kartongförstöraren har kommit till sin rätt. Den stora merparten av de förpackningar vi får från leverantörer kan vi nu återanvända för att skapa vår egen fyllning till försändelser. På så sätt undviker vi att köpa stoppning och slänga förpackningarna i vår container för återvunnen kartong. Återvinningsmaterialet är på en hög bärkraftigt nivå, vilket är en stor fördel för oss”, säger Søren Kaare Nielsen och fortsätter:

”Inom bilreservdelsbranschen, som vi är en del av, känner jag att det finns ett särskilt ansvar att jobba med bärkraftighet i den utsträckning det är möjligt. Jag är därför väldigt entusiastisk över kartongförstöraren, eftersom den är ett bra exempel på hur vi – och många andra företag som vi – relativt enkelt kan återvinna kartong på ett bärkraftig sätt”.