Publicerad - 2022

Nyanställda inom försäljningsstöd

Corporate news

Henriette Schultz anställd som försäljningskoordinator för tyska kunder
Henriette, som kommer från en liknande tjänst på JP Group A/S, men även möbelindustrin, är från och med den 1 maj anställd i en nyinrättad tjänst som försäljningskoordinator på Triscan.  De primära uppgifterna kommer att vara stöd till säljare - inklusive offerter, analyser, prissättning etc. 
 
39-åriga Henriette, som ursprungligen kommer från Viborg, tog sin kandidatexamen som affärskorrespondent i tyska och franska vid Århus universitet 2005. I utbildningen ingick en vistelse i Saarbrücken.  Kort därefter började Henriettes yrkeskarriär som kundcenteranställd inom den danska möbelindustrin med fokus på kunder i tysktalande länder – bland annat 7 år på Actona Company A/S i Holstebro.  

2015 flyttade Henriette till fordonsindustrin – närmare bestämt JP Group A/S i Viborg – där hon också var anställd som kundcenteranställd med primärt fokus på kunder i tysktalande länder.  Vi är därför mycket glada över att kunna välkomna Henriette till Team Triscan på uppdrag av våra tysktalande kunder och inte minst våra egna. 

På fritiden är det vänner, fotboll och fitness som värderas högt och även om branschen är bil är cykeln Henriettes föredragna transportmedel.
 

Alexander Wilstrup anställd som Försäljnings- och priskontrollant
Tysk uppvuxen Alexander, som kommer från en liknande tjänst hos JP Group A/S, är pr. 1 maj anställd i en nyupprättat tjänst som Försäljnings- och priskontrollant hos Triscan. De primära arbetsuppgifterna kommer att ligga inom kund- och produktprogramanalys, arbetsprocessoptimering och automatisering.

28-årige Alexander, där som 7-åring flyttade till Danmark med sin danska mamma, stiftade bekantskap med bilbranschen redan som barn. Styvfadern drev en bilaffär med tillhörande verkstad, som hade specialiserat sig på franska bilar. Med en merkantil gymnasieexamen och ett års uppehållstillstånd på en investeringsbank i München, hoppade Alexander ut som självständig inom handel och reparation av bilar. Efter två år som självständig erbjöds Alexander en tvåårig studenttjänst som handelsstudentassistent hos JP Group A/S. Efter avslutad lärlingstid blev Alexander försäljningschef hos JP Groups program av delar till klassiska bilar på den syd- och östeuropeiska marknaden.

Alexanders fritid präglas förutom av friluftslivet även av branschrelaterade intressen. De senaste fyra åren har Alexander ägt en Citroën 2CV – och tidigare har också motorcykelmärken som Honda, Suzuki och Ural haft plats i Alexanders garage.      

Vi förväntar oss att Alexanders branscherfarenhet, kompetens och intresse för mekanik snabbt kommer både oss själva och våra kunder till del.