Publicerad - 2018

Vägen till det mest omfattande sensorprogramet till eftermarknaden

Mycket har hänt sedan introduktionen av Triscans sensorprogram. Det som startades 2015 som ett nytt initiativ, har nu utvecklats till Triscans näst största produktgrupp. Men vi är långt ifrån färdiga. I följande avsnitt tittar vi på sensorprogrammets utveckling såväl som den nuvarande situationen på marknaden med avseende på täckning - och vi tittar också på framtiden.​

Början och filosofin
Efter lanseringen år 2015 var ABS-sensorer, slitindikatorer och lambdasonde de första medlemmarna i vår sensorproduktgrupp. Sedan ägnade man särskild uppmärksamhet på sensorer till motorstyrning - den här kategorin är idag täckt med totalt åtta produktgrupper. Med den senaste utvidgningen introducerade vi nästa kategori inom sensorprogrammet. Du kan läsa mer om detta och om framtida utvidgningar i slutet av den här artikeln. En stor del av Triscan-filosofin är att göra det enkelt för våra kunder att köpa även sällsynta delar. Därför är vi beroende på löpande utvidgningar inom de enskilda sensortyperna och en väl övervägt utvidgning av vårt kompletta sensorprogram.

Som alltid står kvaliteten i utvecklingen av vårt sensorprogram i förgrunden. Triscan sensorer är inte bara föremål för ett 100% funktionstest under produktionen, men också stickprovskontroll vid lagerhållning. I detta avseende använder vi vårt interna Triscan Test Center, vilket också används i vår reklamationsbehandling.

Vägen till det bredaste sensorprogram på den europeiska eftermarknaden
Vårt mål är alltid att erbjuda den bredaste täckningen på den eftermarknaden. Sensorprogrammet är naturligtvis inget undantag. Med mer än 4.500 sensorer kan Triscan, i de flesta fall som en enda leverantör, fullt ut serva sina kunder inom kategorierna motorstyrnings- och bromssystem. Sålunda sluter sensorgruppen till sig många av våra andra produktgrupper, till exempel kablar, styrdelar och bromsslangar, där vi erbjuder Europas bredaste program.

Nedan följer några exempel på hur Triscans programtäckning är i förhållande till sina närmaste konkurrenter:


Marknadstäckning av luftmassemätare i förhållande till närmaste konkurrenter

 

Marknadstäckning av vevaxel-sensorer i förhållande till närmaste konkurrenter

Parkeringssensorer och framtida möjligheter
Sedan introduktionen av Triscans sensorprogram har mycket hänt. Vi har gått från 0 till 100 på bara 3 år, och nu är nästa steg taget. I oktober i år introducerades en helt ny produktgrupp, nämligen parkeringssensorer. Detta utökar Triscan sensorprogram, som hittills endast har omfattat sensorer till motor- och bromssystem, till också att omfatta karosseri. Introduktionen och utvidgningen av en ny produktgrupp är inte ett ett-dagsprojekt, men däremot en process. Med över 70 referenser och en täckning på cirka 70% har projektets parkeringssensorer kommit bra från början. Men processen fortsätter, och du kommer under den kommande perioden att se, att programmet kommer att täcka ännu bredare. Dessutom kan vi också lova, att du snart kommer att kunna få absoluta manifoldtryck (MAP) och differentialtrycksgivare till avgassystem från Triscan.