Publicerad - 2019

TriSys uppdatering - nya funktioner

Tech news

Samtidig med att verkstäder i både Danmark, Sverige och Norge har börjat använda vårt system för effektiv verkstadsdrift och kundhantering, har många nya funktioner lagts till - och fler är på väg. Här kan du läsa om de viktigaste tillägg, som för mångas vidkommande, härrör från användarnas egna önskemål vad gäller funktionalitet och förslag till förbättringar.

TriSys säljs och marknadsförs under olika namn i de olika länderna. I Danmark erbjuder Auto-G-gruppen det under namnet G-plan, i Sverige erbjuder Fixat det under namnet Autofixat och i Norge erbjuds systemet av NDS Group (tidigare Hellanor) under namnet autoplus +. Om du inte redan är bekant med TriSys, kan du läsa "Triscan hjälper grossister att utveckla verkstadssystem! Varför nu det?" innan du läser vidare.
 

 
 

Nya moduler
Totalt är tre nya moduler lagts till och mycket apropos syftet med denna artikel - att rapportera om nya funktioner - är en Nyhet- /infomodul lagts till - TRINEWS. I den här modulen får användare en översikt och information om:

  • Nyheter/ändringar i systemet
  • Planerade uppdateringar
  • Guider för användning av systemet (videoguider planeras introduceras senare)

En annan ny modul är TRIHRM (HR-resurs). Med denna modul kan de anställdas helgdagar, semester, sjukdagar och annan frånvaro registreras så att de inte felaktigt tilldelas uppgifter när de är frånvarande. Dessutom kan externa samarbetspartner som plåtverkstad, billackerar etc. upprättas som resurser.

Den sista modulen är TRIRENT (Uthyrning). Här försiggå upprättande och administration av lån-/hyrbilar, släpvagnar, takboxar etc. som görs tillgängliga för uthyrning.

Förbättringar 
En av de viktigaste förbättringar som har gjorts omfattar planeringskalendern. Du kan nu fritt välja mellan stående och liggande visning. Den tidigare nämnda HR-resursmodulen är integrerad i kalendern och ett fönster har lagts till, där du kan växla mellan detaljerad visning av enskilda arbetsuppgifter och dagens uppgifter i översikt. Det är nu också möjligt att skapa arbetsuppgifter, som sträcker sig över mer än en dag och innehåller flera resurser - däribland mekaniker, plåtverkstad, billackerar etc. 

I Anbud-modulen är det nu möjligt att stänga av visningen av varunumren, så att kundernas förmåga att jämföra reservdelar på Internet inte är så lätt.

I samband med Däckhotell-modulen har det nu blivit möjligt på kundnivå att visa alla däck/fälgar, som den ifrågavarande kund har förvarat. Detta är särskilt fördelaktigt för kunder, som har flera fordon registrerade.

Ett nytt menyval har lagts till i TriSys systemmeny, som innehåller genvägar till de mest använda områdena i systemet. I toppmenyn är det nu möjligt att lägga till egna länkar till externa sidor.  

Integrationer
Det är möjligt att skapa integration til många system i TriSys. I relation till ekonomi system har vi nu integration med economics, Uniconta och Tripletex. För en enskild kund har vi integrerat kundens eget katalogsystem. Men vi har också skapat integration till information om senaste besiktning och datum för nästa besiktning, som visas under registrerade fordon i TriSys. Sist men inte minst är det nu också möjligt att få information om vilket försäkringsbolag ett fordon är försäkrat i. Denna tjänst är inte gratis, men debiteras per. uppslag och är hittills endast tillgängligt i Danmark.

Import
När beslutet att ändra system är träffad, finns det många verkstäder, som vill importera data från sitt gamla system. I samband med installationen av TriSys, har vi gjort det möjligt för grossistens egna konsulter att importera data från sina verkstadskunder.

Om du vill veta mer 
Om du som grossist skulle vilja ha en dialog om, huruvida det kan vara relevant för dig att erbjuda dina verkstadskunder en TriSys-lösning, är du välkommen att kontakta oss. Du kan också läsa om en verkstads erfarenhet av att använda systemet här: TriSys kundcase - CB Auto eller Bilägare hyllar TriSys användare som Danmarks 3: e bästa verkstad.