Publicerad - 2018

Triscan hjälper grossister att utveckla verkstadssystem! Varför nu det?

Tech news

Kampen om marknadsandelar på fordons eftermarknaden tilltager. Där kämpas fortfarande om pris, kvalitet och leveranshastighet, men också på smarta digitala lösningar - här under verkstadssystem.

I samarbete med flera grossister och ett internationellt nätverk av erfarna branschfolk med praktisk erfarenhet i utveckling av system till verkstads drift, har vi utvecklat plattformen till ett verkstadssystem, som internt kallats TriSys. Med detta initiativ vill vi, tillsammans med grossister och deras verkstadskunder, säkra marknadsandelar till den eftermarknaden, som på flera områden är under ökat tryck. Detta måste ske genom att lägga till värdefulla tjänster som skapar lojalitet och lönsamhet i hela värdekedjan. Målet är att skapa affärer för alla parter, genom att länka bilägarna närmare till verkstaden, verkstaden närmare till grossisten och grossisten närmare till Triscan.

TriSys plattform är modul byggd och anpassad till individuella önskemål från den enskilda grossisten. Ett exempel på detta kan vara utveckling av moduler till integration i kataloger, finansiella system etc. Möjligheterna till anpassning och fördelarna med att använda systemet för både dig som grossist, dina verkstadskunder och bilägare är olika och de viktigaste beskrivs i följande. 

För dig som grossist
Du har möjlighet att få systemet anpassat till dina individuella behov och utveckla egna moduler.

Som tidigare nämnts är TriSys vårt interna namn på systemet. Men som grossist har du möjlighet att namnge systemet själv och ändra färgerna för att passa företagets visuella identitet. Det har de första kunderna som nämnts redan gjort. 

Förutom din egen onlinekatalog kan andra online kataloger också integreras direkt i TriSys. För de varor du inte säljer, kan verkstaden få sina favorit-onlinekataloger integrerade i systemet.

För dina verkstadskunder
Med TriSys kan dina verkstadskunder effektivisera deras verkstadsdrift och kundhantering markant. TriSys är modul byggd och kan anpassas till den enskilda verkstadens önskemål  och utvidgas eftersom nya behov uppstår. I TriSys, som sätter nya standarder för användarvänlighet i verkstadssystemen, har allt blivit mycket enklare.

Detta gäller planering, upprättande av kunder och fordon, men också anbudsgivning, upprättande av arbetskort och beställning av varor. Till exempel är data om serviceintervall, arbetstid, nödvändiga delar och servicetabeller integrerat.

TriSys är anpassad till verkstadsmiljön och kan användas både från PC, tablet och smartphone, men också via stora pekskärmar. Dessutom kommer möjligheten att använda systemets intelligenta streckkodsläsning.

Utöver det ovanstående är där möjlighet for upprättande av eget varulager, tillgång till online teknisk support, däckhotell, integration till digital servicebok, SMS-modul, online-serviceberäknare/bokningssystem till egen hemsida och integration till det finansiella systemet.

Men snart utvidgas TriSys också med TriCon - en prisbillig connectivity/OBD dongle-lösning. Härmed får verkstaden tillgång till fordonsdata, vilket är nödvändiga för att säkerställa pålitlig drift av kunders fordon och samtidigt undgå obehagliga överraskningar. Till exempel får verkstaden information om både kommande och aktuella fel, körsträcka, batterispänning etc. Med denna information kan verkstaden agera proaktivt i förhållande till att erbjuda felsökning, reparation och service.

För bilägare
Fördelarna för bilägarna är särskilt relaterade till den tidigare nämnda TriCon/connectivity-lösningen. Genom att ge verkstaden tillgång till fordonsdata säkerställs tillförlitlig drift genom påminnelse och service erbjudanden och förfrågan om förestående fel.

Grossister i 3 länder är i full gång och vi har besökt en verkstad, som sedan september har använt verkstadssystemet, för att höra om de första erfarenheterna. Läs mer här.

Vi förväntar oss mycket av vårt nya system, som vi i samarbete med våra kunder löpande utvecklar och anpassar användarnas idéer och önskemål om funktionalitet och teknologisk utveckling. Samtidigt är det vårt hopp, att vi med detta initiativ kan bidra till att säkerställa, men också gärna att vinna marknadsandelar till den eftermarknaden med Triscan som leverantör.