Publicerad - 2019

Marknadsutveckling: Halvårsstatus vid Triscan VD Michael Juul Hansen

Tech news

Vi är mer än halvvägs in i 2019 och industrimagasiner är nästan översvämmade av nyheter om förändrade marknadsvillkor och ny teknik som redan, men särskilt på lång sikt, varsler stora förändringar för branschaktörer. Men denna utveckling öppnar också nya möjligheter för Triscan. Vi upplever t.ex. ökande intresse för våra starka kompetenser i de komplexa/nischorienterade produktgrupper, där alla grossister stora och små, kan uppnå stora fördelar i ett koncept samarbete med oss.

”Idag utgör Triscans internationella aktiviteter cirka 70% av vår omsättning och vi är därför mycket upptagna av utvecklingen i hela Europa. I allmänhet upplever vi en europeisk marknad i uppbrott, som fortfarande kännetecknas av konsolideringar. Vår utveckling under första halvåret 2019 är acceptabel sett i ljuset av detta. Trots uppbrottet upplever vi fortfarande tillväxt på många marknader - särskilt i Östeuropa kan vi se en klar framgång. Just här har vi stärkt vår insats genom att anställa ytterligare en säljare - så att de östeuropeiska marknaderna idag bearbetas av totalt fem dedikerade kollegor", säger Triscans VD Michael Juul Hansen och fortsätter: "På vår största marknad - Tyskland - har vi stärkt våra ansträngningar och sett- upp i vårt dotterbolag Triscan GmbH i Iserlohn. Det är bland annat skett genom anställning av ytterligare en erfaren säljare och en betydande utvidgning av lagret. Vi är därmed ännu starkare i kampen för att vinna nya kunder och kan bearbeta marknaden ännu mer intensivt”. 

I Danmark beskrivs marknadssituationen som "mjuk", men man känner att det har blivit mer "fast" här i början av andra halvåret.
På den svenska marknaden har Triscan fortsatt att göra goda framsteg för tionde året i rad. Marknaden bearbetas av två svenska kollegor och de flesta leveranser kommer från lagret i Glostrup. 

Sedan lanseringen för nästan fyra år sedan har vår snabbast växande produktfamilj varit sensorprogrammet. Vi fortsätter därför programmets pågående utveckling - och redan under andra halvåret utvidgar vi programmet med två nya sensortyper. 

”Vi ser fortsatta investeringar i IT och digitalisering som viktiga för att stödja Triscans fortsatta tillväxt. År 2019 har vi bl.a. investerat flera miljoner i uppgradering av vår IT- och serverplattform - så vi har den senaste och modernaste tekniken för att stödja våra interna och externa processer. Under 2018 lanserade vi också TriSys - vårt bud på ett modernt "Verkstads- och kundhanteringssystem" till verkstäderna i Europa - som vi har lanserat i samarbete med grossister i fyra länder. Med detta initiativ involverar vi oss i hela värdekedjan från tillverkarnivå, grossister genom verkstäder direkt till bilägare. Målet är att skapa affärer för alla parter genom att tillföra värdefulla tjänster, som skapar lojalitet och lönsamhet i hela värdekedjan", säger Michael Juul Hansen.

Vi fortsätter också att investera i vår gasfjäderproduktion, där vi är medägare av en gasfjäderfabrik i Lettland. Tillsammans med de andra ägarna har vi här stärkt produktionsteknologin, men också utvecklat nya gasfjädertyper. 

Så allt i allt ser vi fram emot andra halvåret 2019 och framtiden. Vi är optimistiska mot bakgrund av våra inriktade investeringar i ny teknologi, utvidgningar i vårt produktsortiment, så att de också inkluderar de delar som finns i framtidens bilar och TriSys - vårt verkstads- och kundhanteringskoncept, som har börjat starkt.