Lambdasond felkoder betyder inte alltid att lambdasonden är defekt

I en tidigare artikel har vi pekat på hur svårt det kan vara att hitta den verkliga orsaken till ett lambdasond felmeddelande - då var det speciellt bredbandstypen som var under luppen. Men också den konventionella 02-sensorn kan ge anledning till många grubblerier - och ofta är lambdasonden inte alls problemet.

Även om lambdasonden är en slitdel - och det är antalet körda kilometer som bestämmer hur länge den håller - borde man förvänta sig att den håller minst under garantiperioden (vilket i Triscans fall är 3 år). Lambdasonden är en del av ett komplext system och det finns många saker som kan påverka dess funktion och leda till felmeddelanden.

I det sammanhanget är det värt att nämna de mycket utbredda universella lambdasonderna, där den ursprungliga kontaktstycket återanvänds. Här måste lambdasondledarna lödas, isoleras och sist men inte minst inkapslas, så att hela sammanfogningen kan motstå värme, kyla, fukt, salt och smuts. Denna metod är långsam, förknippad med en hög risk att ansluta lambdasonden felaktigt och mycket sårbar kring sammanfogningen. Av den orsaken innehåller Triscans program bara "Plug & Play" lambdasonder, så den här felkällan är utesluten och grossisten, verkstaden och inte minst bilägare är garanterade en problemlös lång livslängdshantering.

  

Ett lambdasond felmeddelande kommer givetvis att få folk till att tro att det är defekt, men all erfarenhet visar att felet verkligen mycket ofta måste hittas någon annanstans. I det följande ger vi råd och vägledning om hur felsökning kan lösas.  


100% funktionstestare utförs på tillverkarens lambdasond testare
 

När utbyte av lambdasonden inte löser problemet omedelbart  
Om montering av en ny lambdasonde inte omedelbart löser problemet - och lambdasond felkoderna fortsätter att lagras - bör du först kontrollera om rätt lambdasond används. Det är inte ovanligt, att man måste välja mellan flera varianter inom en specifik bilmodell. Även om de är olika, har de ofta samma kontaktstycke, skruvgänga och kabellängd.  

Eftersom Triscan lambdasonder är föremål för en 100% funktionstest i produktionen, kan du - förutsatt att du har valt rätt lambdasond - anta att sensorn inte är problemet. Istället bör felsökningen fokuseras på:  

Igensotat tändstift. Var uppmärksam på, att igensotat/defekta tändstift kan skada tändspolen/tändspolarna
Värmeelementets säkring har sprucket (vid bredbands/wide band typ)
• Bränsletrimningen är inte nollställd efter sensorbyte (vid bilar där det behövs)
Ny sensor är förstört på grund av förorening från olja, silikon, blybränsle, tillsatser etc. (se bilder i nästa avsnitt för vad man ska söka efter)
Läckor på inloppssidan  i allmänhet. Till exempel insugningsröret, vakuumslang, turborör, EGR-ventil eller liknande
Insprutningssystemet - här under pump, bränslefilter, tryckregulator eller insprutningsmunstycken. Kontrollera bränsletryck, bränslefilter, tryckregulator för läckor och insprutningsmunstycken för nedsmutsning
Motorstyrningsproblem initierad av en annan sensor som visar sig vara defekt. Till exempel luftmassemätare, kylvattentemperatur sensor, EGR-ventil, vevaxel eller kamaxelpositionssensor
 
Om lambdasonden är av äldre datum kan orsaken vara
Innan du byter ut en lambdasond av äldre datum, är det värt att undersöka lambdasonden i noggrant för att leta efter tecken på, om andra faktorer än naturligt slitage kan orsaka misslyckande. Om detta är fallet, finns det vanligtvis tydliga tecken på själva lambdasonden, ledningen eller kontaktstycket, som du borde känna till. 
 
   

FÖRORENAD P.G.A. OLJA
Olja som finner sin väg igenom ledningsnätet (kapillär effekt) och skadar lambdasonden. Titta på stickbenen i sensorns uttag - om det finns det minsta spåret av olja, är det ett tecken på förorening

 

FÖRORENAD P.G.A. SILIKON
Silikon från penetrerande silikonhaltiga olja, fett till smörjning av lambdasonden under montering eller flytande tätning, som innehåller silikon, skadar lambda-sonden (OBS: Triscan lambdasonder är smörjda på förhand och ska därför inte ha tillfört ytterligare fett)

 

FÖRORENAD MED KYLMEDEL
Kylvätska, som finner väg till förbränningssystemet via en läckande topppackning eller sprickor i cylinderhuvudet skadar lambdasonden

 

SPRUCKET LAMBDAELEMENT (skyddskåpan har tagits bort för undersökning)
Vatten i avgaserna orsakar en temperaturchock, som får lambdaelementet att spricka. Vattnet kan komma från kondens eller vara vatten från kylsystemet som en följd av en läckande toppackning 

 

 

FÖRORENAD P.G.A. FET BRÄNSLEBLANDING
FÖRORENAD MED MOTOROLJA (ofta sett vid överdriven oljeförbrukning)
Sotbildning på grund av ofullständig förbränning eller penetration av motorolja skadar lambdasonden. Till exempel felaktig bränsleinställning, defekta tändstift, defekta insprutningsmunstycken, läckande ventilstyrningar/ventiler, slitna kolvringar eller cylindrar och liknande

 

RESULTATET AV EN STENSKOTT
Skada på utvändig sida av lambdasonden, vilket orsakar skada på det invändiga keramiska elementet varvid chipet skadas (t.ex. på grund av stenskott - byt ut lambdasonden)

 

RESULTATET AV VÄRMEPÅVERKAN
Kabelns dragavlastning-/skyddsmanschett är skadad (t.ex. på grund av värme - byt ut lambdasonden) 

 

RESULTATET AF EN KABELBROTT/ RESULTATET AF VRIDNING PÅ KABELN
Kabelbrott - på grund av drag eller vridning i kabeln. Anslut inte lambdasonden tills den är monterad, undvik att dra kabeln under montering och säkra kabeln så att den inte är för stram

 FÖRORENAD VID ANVÄNDNING AV TILLSATSER
 

FÖRORENAD MED BLY
Användning av blybränsle

 

FELAKTIG LAMBDASOND ANVÄNDS
Var extra uppmärksam om du väljer rätt, om du måste välja mellan flera varianter


Ett simpel felmeddelande med ett otal felkällor 
Som ovanstående tydligt illustrerar, kan det vara extremt svårt och tidskrävande, att hitta den verkliga felkällan för ett lambda-sondfelmeddelande. Utan den nödvändiga insikten, den nödvändiga testutrustningen och tålamod, vill den första ingivelse - en utbyte av lambdasonden - inte nödvändigtvis lösa problemet. Vi hoppas, att denna artikel kan bidra till att förbereda mekaniken i förhållande till att lösa uppgiften till kundens fulla tillfredsställelse.

 

VAD ÄR SYFTET MED LAMBDASONDEN?

Lambdasonden mäter mängden av O2 (oxygen) i avgassystemet - mätningen används av motorstyrenheten (ECM: Engine Control Module) till att reglera blandningsförhållandet mellan luft och bränsle. På de första bilarna med lambdasonder var mätningen/reglering av O2 uteslutande baserad på mätningen från en enda lambdasond som var placerat före avgaskatalysatorn. Vid nyare bilmodeller monteras också en lambdasond direkt efter katalysatorn, vars uppgift uteslutande är att kontrollera att O2-reglering har gjorts korrekt.