Publicerad - 2022

Effektivt byte av länkarmsbussning på populära Ford- och Volvo-modeller

Tech news

På de flesta varianter av Ford Galaxy, Mondeo och S-Max som tillverkades under perioden 2006-2015 och Volvo S/V/XC 60 och V/XC 70 tillverkade under perioden 2007-2014, är bytet av länkarmsbussningen besvärlig och tidskrävande arbetsprocess.

AST har ändrat detta med sitt installationsset - AST5114 - som möjliggör byte av bussning utan att nödvändigtvis behöva utföra en fullständig demontering av länkarmen.
 

02a

AST5114
1. Pressverktygsram
2. Tryckcylinder
3. Insats för avmontering av bussning
4. Insats för montering av bussning
5. Distansring för tryckcylinder          

 

850016839_85001640_850027833

Triscan ref. 8500 16839 (OE: t.ex. 1566810), 8500 16840 (OE: t.ex. 1566837) och 8500 27833 (OE: t.ex. 31387282)
 

Procedur för avmontering av bussning
I samband med användningen av pressverktygsramen är det viktigt att betona följande.
Se ALLTID till att verktygsspindeln är smord med olja. Använd ALDRIG luft- eller elektriska mutterdragare.  

05a 
1. Ta bort den nedre bult på stötdämparen och stödstångsbulten från länkarmen.

06a
2. Lossa kablar och ledningar och ta bort beslaget.

07a
3. Ta bort de två bultarna som håller fast den främre änden av länkarmen på undersidan av fordonet.

08
4. Dra den främre delen av länkarmen ned och bort från undersidan av fordonet, vilket ger tillgång till bussningen. Använd lämpligt verktyg som t.ex en stålborste för att ta bort eventuella lösa bitar av korroderad metall från utsidan av den yttre bussningen.

09b
5. Innan du tar bort länkarmsbussningen, notera bussningens position och avståndet som bussningens yttre ring sticker ut från utsidan av länkarmen.

10a
6. OBSERVERA: Under installationen av den nya bussningen kan rätt position säkerställas med hjälp av en gummigjuten tapp, som ska placeras ut för ett urtag i kanten på länkarmen. Om länkarmen inte har detta urtag måste positionen markeras innan den gamla bussningen tas bort för att säkerställa att rätt bussningsposition uppnås.

11
7. Montera insatsen för avmontering av bussning över den 'T'-formade änden av bussningen och placera den plant mot länkarmen så att kabelhållarens beslag är placerad i insatsens fördjupning.

12
8. Sätt in distansringen i tryckcylindern.

13
9. Fäst pressverktygsramen och tryckcylindern över bussningen och länkarmen. Placera den därefter så att tappen på ramens bottenplatta är placerad i skåran på insatsen för avmontering av bussningen.

14
10. Utan användning av verktyg och endast med handen dras kraftskruven nu bara så hårt att ramen bara hålls i sin position.

15

11. Innan du tvingar bussningen ut av länkarmen, kontrollera att verktyget är korrekt placerat. Om positionen inte är korrekt kan det leda till att utpressningen av bussningen skadar verktyget och länkarmen.

16 
12. När du har säkerställt att bussningen och bussningsverktyget är korrekt justerade, använd en 24 mm skiftnyckel för att strama bussningsverktygets kraftskruv. Du kan nu sakta och jämnt trycka bussningen ut av länkarmen.
illu


Procedur för montering av bussning
Se till att fördjupningshålet för bussningen i länkarmen är rent och fritt från smuts/korrosion.
 17
13. Sätt in insatsen för montering av bussning i pressverktygsramen. Se till att insatsen är korrekt placerad (tappen på pressverktygsramen och insatsens skåra har gripit in i varandra).

18

14. Placera pressverktygsramen med insats på länkarmen med kabelhållarbeslaget placerat i öppningen på insatsen. Detta säkerställer att pressverktygsramen är korrekt placerad i förhållande till monteringen av bussningen.

19

15. Se till att distansringen är insatt i tryckcylindern. Placera den nya bussningen i skåran på tryckcylindern. Härmed placeras bussningens yttre ring och tryckcylinderns ändyta korrekt i förhållande till varandra.

20

16. Placera tryckcylindern med bussningen insatt i pressverktygsramen. Utan användning av verktyg och endast med handen dras kraftskruven nu bara så hårt att ramen bara hålls i sin position.

21b

17. Kontrollera att bussningen, länkarmen och pressverktygsramen är korrekt placerade. Gummitappen som är ingjutet i bussningen ska ligga i nivå med urtaget/alternativt egen markering på länkarmen. Kraftskruven, tryckcylindern och bussningens position måste alla justeras korrekt för att säkerställa att bussningen trycks in korrekt i länkarmen.

22 

18. När bussningen och bussningsverktyget är korrekt justerat i förhållande till länkarmen, använd en 24 mm skiftnyckel för strama kraftskruven på bussningsverktyget. Nu kan bussningen långsamt och jämnt pressas in i länkarmen. Fortsätt tills bussningens ytterring har nått rätt positiion i länkarmen. Se till att bussningen pressas in likartad med jämnt tryck.
illu

23
19. Ta bort bussningsverktyget från länkarmen. Lyft länkarmen på plats och montera de 2 fästbultarna som sätter  länkarmen fast på undersidan av fordonet. Sätt beslaget fast på länkarmsbussningen. Sätt fast stötdämparen, kablar och ledningar.