Publicerad - 2022

Är sortiment heta eller inte?

Tech news

I en tid då vi i alla delar av försörjningskedjan förvänta just-in-time-leveranser – och alla med eget lager fokuserar på optimering – har de tidigare mycket populära sortimenten nu svåra förutsättningar.  Det är därför mycket relevant att fråga sig om det alls är vettigt att införa sortiment längre?  

diaplay

Av ovanstående anledning är vi på Triscan alltid noga med att kasta oss in i utvecklingen av nya sortiment. En reservdelsgrossist och Triscan-kund i Frankrike övertygade oss dock om att det finns en marknad för ett gasfjädersortiment riktat mot populära bilmodeller, vars utbyte är enkelt och ofta utförs som ett gör-det-själv-projekt av bilägaren. Knappt ett halvår senare konstaterar vi att kunden hade rätt.

Sortimentet som har utvecklats består av två delar. En display med 10 uppsättningar gasfjädrar - det vill säga totalt 20 gasfjädrar - och en bordsdisplay med meddelanden, som i den franska versionen riktar sig till bilägaren. Anledningen till att gasfjädrarna presenteras som uppsättningar är naturligtvis för att de måste bytas ut i par. På förpackningen kan du också se en enkel instruktion om hur du byter ut gasfjädern.

Sedan introduktionen i Frankrike har vi också utvecklat marknadsanpassade program för topp 10 gasfjädrar för andra av våra kunder. Tror du också att det på din hemmamarknad  kan finnas ett behov av ett liknande upplägg? Då är du välkommen att kontakta din Triscan-kontakt – eller skriva ett mail till auto@triscan.dk – för en dialog om det kan vara aktuellt.