Udgivet - 2020

Spiralfjedre: Opsigtsvækkende resultater ved spiralfjedertest

Tech news

Spiralfjederen indgår sammen med støddæmperen og fjederbenslejerne som en sikkerhedskomponent i fjederbenet. Netop derfor er kvaliteten af spiralfjederen vigtig og særligt i vinterhalvåret hvor lave temperaturer ofte er en medvirkende faktor til at spiralfjedre knækker. Efter at Triscan af flere af selskabets kunder blev præsenteret for et konkurrerende produkt til en uhørt lav pris, blev en undersøgelse igangsat. Resultaterne af de gennemførte tests viste sig at være opsigtsvækkende.  

 

To eksemplarer af den konkurrerende virksomheds spiralfjeder til forakslen passende på udvalgte modeller af Citroën C4 og Peugeot 307 i årene 2000-2008, blev udsat for to gængse tests. 

 

Den første test havde til formål at efterprøve spiralfjederens konformitet – altså spiralfjederens evne til at bibeholde sin oprindelige form. Testen blev udført ved at måle fjederens højde, hvorefter fjederen blev sammenpresset og højden igen blev målt. Opmålingen for de to testede fjedre afslørede at højden var reduceret med 10 mm. Almindeligvis skal fjederen naturligvis vende tilbage til sit udgangspunkt og dermed have samme længde. Den manglende evne til at vende tilbage til udgangspunktet kan tilskrives anvendelsen af fjederstål af for ringe kvalitet.  

 

Den anden test var en holdbarhedstest. Under denne cykliske test bliver fjedrene kontinuerligt presset sammen 1 million gange eller indtil fjederen knækker. I dette tilfælde 180 mm sammenpresning fra et udgangspunkt på 875N-3833N. Som det ses af nedenstående tabel, opstod der brud på fjedrene efter henholdsvis ca. 95.000 og 612.000 sammenpresninger. De udførte tests er foretaget ved 20 grader og det er værd at bemærke at sandsynligheden for brud på spiralfjedre øges jo lavere omgivelsestemperaturen er. Ligesom under førstnævnte test kan fjedrenes manglende evne til at bestå testen tilskrives anvendelsen af fjederstål af for ringe kvalitet.

 

 Testfjeder   Fjeder- 
længde [mm]
 Sammen-
presning [mm]

 F start [N]

 F
stop [N]

Brud ved

 [Sammen- 
presning nr.]

OE krav
 1  441  180  875  3833  95.027  >1.000.000 
 2  440  180  875  3833  612.781  >1.000.000

 

Testfjeder 1
Triscan Spiralfjedre test 1

 

 

Testfjeder 2

Triscan Spiralfjedre test 2

 

”Den udførte holdbarhedstest underbygger, at der oftest er en klar sammenhæng mellem pris og kvalitet” fortæller Lars Berthelsen, produktkoordinator hos Triscan a/s og fortsætter: ”Det gælder derfor også i særlig høj grad ved sikkerhedskomponenter om at sikre sig at, kvaliteten lever op til gældende standarder – det er helt afgørende og særligt vigtigt i de tilfælde hvor svigt kan have meget store sikkerhedsmæssige konsekvenser”. 

 

Triscan Lars Berthelsen Spiralfjedre

Produktkoordinator Lars Berthelsen

 

Samtlige af Triscans spiralfjedre er fremstillet hos den svenske producent Lesjöfors og overholder OE-kravspecifikationen på min. 1 million sammenpresninger. Afhængig af fjedertypen anvendes enten fjederstål EN 10270-2 FDSiCr eller EN 10089. Fjedrenes korrosionsbeskyttelse består af en zinkfosfatering og efterfølgende pulverlakering, som regelmæssigt kontrolleres til at modstå 1000 timer i et salttågekammer. Lesjöfors har en højteknologisk produktion og over 150 års erfaring med produktion af fjedre. Al fremstilling og udvikling finder sted i Sverige. Spiralfjedrene er fremstillet i fjederstål af høj kvalitet og bliver koldviklet på CNC-maskiner, hvilket sikrer en kontinuerlig høj og ensartet kvalitet. Lesjöfors er certificeret i henhold til ISO / IATF 16949: 2016, ISO9001: 2008 og ISO14001: 2004. Spiralfjedrene er fremstillet i henhold til "Matchende kvalitet" og kan derfor bruges af autoriserede værksteder uden at påvirke køretøjets garanti.