Fælles indsats mod tandremshavarier har været en succes

Under overskriften ”Her og nu dækning ved tandremshavari – vi gør det nemt at gøre det rigtigt”, igangsatte Triscan, i nært samarbejde med Auto-G og en lang række frie grossister, et tiltag i september 2013. Efterfølgende står det klart, at tiltaget har været intet mindre end en kæmpe succes!

Ved at følge nogle ganske simple spilleregler, kan mekanikere opnå her-og-nu omkostningsdækning på op til 10.000 kr., hvis uheldet skulle være ude! ”Al erfaring viser, at risikoen for tandremshavarier minimeres, hvis mekanikeren anvender det nødvendige specialværktøj og følger monteringsvejledningen ved montering af ny tandrem”, siger Per Rugaard, produktkoordinator hos Triscan og tilføjer: ”Alle tandremssæt der kræver anvendelse af specialværktøj er påført et tydeligt mærkat og information om hvilket værktøjssæt, der skal anvendes. Den samme information følger selvfølgelig også varen i de elektroniske kataloger”.

”Med her-og-nu dækning signalerer og understreger vi, at vores tandremssæt udelukkende er sammensat af dele af højeste kvalitet.  Til gengæld for her-og-nu dækningen forventer vi kun tre ting den anden vej: overhold de anbefalede serviceintervaller for udskiftning af tandrem, følg monteringsvejledningen og anvend de påkrævede GATES specialværktøj ved monteringen”, siger salgs- og marketingdirektør Steen Ray Pedersen og forsætter: ”Opfylder mekanikeren disse tre krav, så dækker Triscan øjeblikkeligt omkostninger på op til 10.000 kr. op til 4 år efter montering af en Triscan tandrem - så snart dokumentation og de havarerede dele er returneret til Triscan”.

Specialværktøj er et MUST
Til montering af de tandremme, der kræver specialværktøj – og som er dækket af den nye her-og-nu dækning - har Triscan sammensat en pakke af specialværktøjssæt fra GATES indeholdende 16 værktøjer, der tilsammen dækker 90% af den danske vognpark. Hvorvidt en grossist udlåner, udlejer eller sælger værktøjerne til værkstederne er deres egen sag.

Resultatet taler for sig selv
I løbet af det første år, som Triscans her-og-nu garanti har været tilgængelig, har der ikke været et eneste krav om her-og-nu dækning. ”Vi må sige at indsatsen har været en kæmpe succes, der viser os, at det kan betale sig at gøre en ekstra indsats” slutter Steen Ray Pedersen.