Publicerad - 2020

Vi förbättrar leveranskapacitet avsevärt!

Corporate news

Under de kommande två månaderna kommer vi att öka lagret på våra tre lager avsevärt - i Brabrand (DK), Glostrup (DK) och Iserlohn (D) - för att förbättra vår leveranskapacitet.

Nyligen har vår leveranskapacitet varit under press, vilket särskilt kan hänföras till konsekvenserna av COVID-19-situationen. Därför har vi tyvärr - oavsett hur mycket vi ville - inte alltid kunnat leva upp till vårt mål att ha en av branschens bästa leveranskapaciteter. Vi vet, att vi med hög leveranskapacitet bidrar till våra kunders framgång och vi är därför glada att kunna meddela, att vi har ökat ordervolymerna hos våra tillverkare. Detta innebär att vi under de kommande två månaderna löpande kommer att öka vårt lager och därmed förväntar att förbättra vår leveranskapacitet avsevärt.

Lagerökningen gäller för alla våra lager och den största procentuella lagerökning sker i Tyskland, där cirka 25% värdeökning särskilt kommer våra kunder i Tyskland, Österrike, Schweiz och Benelux till godo, som får leverans samma dag eller över natten. I Glostrup ökas lagervärdet med ca. 20%, vilket inte bara kommer våra själlandska men också svenska kunder till godo. Sist men inte minst ökar vi också lagervärdet på centrallagret i Brabrand.

Med detta initiativ hoppas vi kunna möta den ökande efterfrågan, förbättra vår leveranskapacitet och underlätta våra kunders vardag.