Publicerad - 2020

TriSys kundfall – eCAR

Corporate news

Den Randrusian RAM och Dodge återförsäljare eCAR, valde sommaren 2019 att byta till TriSys verkstad och kundhantering program, som i Danmark marknadsförs under namnet G-plan av Auto-G Danmark. Över ett år senare har vi besökt eCAR för att prata med dem om deras erfarenheter. 

eCAR leds dagligen av Marianne och Allan Simonsen. Företaget är involverat i försäljningen av nya och begagnade bilar, men arbete utförs även på special/kundbilar i verkstaden, vilket omfattar fyra mekaniker och fyra billyftar.  Marianne, som primärt tar hand om bokföring, skatteberäkningar och registreringar, var inte helt nöjd med det sätt på vilket specialuppdateringar fungerade i ECAR:s tidigare verkstads- och kundhanteringssystem. "Vi såg alltför ofta att uppdateringar ledde till nya fel i det gamla systemet. Därför bestämde vi oss för att leta efter en ny partner och det ledde till att vi bytte till TriSYS/G plan för drygt ett årsedan – och det har vi varit väldigt glada över", säger Marianne.  

marianne_allan

Oproblematiskt byte
Både kund- och fordonsdata fick överföras från det gamla systemet och Marianne beskriver övergången till TriSys/G-plan som helt oproblematisk. "Skiftet var väldigt lätt. All data från vårt tidigare system importerades helt oproblematisk och vi kunde därför fokusera 100% på att komma igång med TriSys/G-plan från dag ett. Som ansvarig för bokföringen var jag naturligtvis också spänd på att se om integrationen i vårt finansiella system e-conomic fungerade som det skulle – och lyckligtvis gjorde de det".

Lätt att använda för alla
Där det tidigare bara var Marianne som använt systemet ser vardagen idag helt annorlunda ut. "Förut var det bara jag som använde systemet, men nu är det alla. I verkstaden driver mekanikerna TriSys/G-plan via surfplattor. Systemet fungerar snabbt och är bra på att ge förslag när du använder sökfunktionerna.  Vi är också mycket glada över att det finns så många sätt varpå att man kan flytta runt TriSys/G-plan med bara några klick". 

g-plan tablet

Integrerad tillgång till flera kataloger
En verkstad kan sällan nöjas med leveranser från endast en grossist. I de fall en verkstads föredragna leverantör inte bär på en specifik produkt/ett visst varumärke eller en vara är restnoterad kan det vara nödvändigt att beställa den någon annanstans. Verkstaden har därför typiskt tillgång till flera kataloger/beställningssystem, som oftast inte är integrerade i verkstadshanteringssystemet och därför blir besvärliga och tidskrävande att använda – så är inte fallet i TriSys/G-plan. "Vi är mycket nöjda med katalogintegrationen i TriSys/G-plan och speciellt möjligheten att överföra reservdelarna direkt till arbetskortet. Där denna uppgift tidigare endast utfördes av mig, är att det nu också utförs av mekaniken i verkstaden via deras tabletter".

Lagerstyrningstyring med bilder och möjlighet till streckkodsläsning
På eCAR, som i de flesta större verkstäder, ordnas ett lager för inte bara förbrukningsvaror, utan även  stylingdetaljer.  I TriSys/G-plan har Marianne skapat artikelnummer, text, bilder, platser och angivet max/min-lager. "Jag gillar att fallen är helt i kontroll och  jag är mycket nöjd med inventering modulen och möjligheten att skriva ut inventeringsrapporter". Om du vill, kan du naturligtvis också använda streckkodsläsare i TriSys/G-plan.   

Efterberäkning på försäljningsbilar 
Två av eCAR's’ mekanik arbetar primärt med färdigställning av bilar. För att få en reell bild av hur många resurser som spenderas på varje fordon som görs färdiga för försäljning, registreras försäljningsbilar i TriSys/G-plan med eCAR som kund. "På så sätt har jag full överblick över hur mycket tid, förbrukningsvaror och eventuella delar som har spenderats på varje försäljningsbil. När en bil säljs kan jag då enkelt räkna ut vår riktiga vinst", säger Marianne.    

ecar1

"Komma/gå"-registrering via surfplatta
Med TriSys/G-plan är det också lätt att styra medarbetarnas arbetstider. eCAR har installerat en surfplatta enbart för detta ändamål, som alla anställda använder till komma/gå-registrering. Surfplattan är inställd så att den endast kan användas för komma/gå-registrering och är placerad precis vid personalingången.

tidsregistrering
Nyhetsspridning och support
TriSys/G-plan utvecklas kontinuerligt och användarna meddelas via systemet med ny funktionalitet och möjliga korrigeringar. "Många nya funktioner har lagts till i den tid vi har tillämpat TriSys/G-plan, och jag tyckar att det har varit lätt att hålla sig uppdaterad. När det finns nyheter, ser jag det direkt när jag loggar in på systemet. Nyheterna beskrivs utförligt med text och bilder, så det är lätt att förstå dem. På så sätt blir det också enkelt för mig att avgöra, om nyheten är relevant för vår användning av TriSys/G-plan – eller om det är en ny funktion vi kan använda med fördel".

eCAR ser ljust på framtiden
Med ett stadigt stigande antal kunder och stigande omsättning ser eCAR ljust på framtiden. "Jag tror att TriSys/G-plan har bidragit till vår tillväxt genom att frigöra administrativ tid. Med TriSys/G-plan har vi en ännu bättre möjlighet att se exakt vad vi spenderar vår tid på. Vår verkstadsdrift har blivit effektivare och vi har fått mer tid att ta hand om det som ligger närmast oss – nämligen våra kunder", säger Marianne avslutningsvis.

infobox ecar

ecar ram

infobox workshop

ecar shop