Publicerad - 2020

NYHET: DPS-sensorer till dieselpartikel-filter

Tech news

Triscans mycket omfattande sensorprogram har igen fått en ny medlem. Med sina mer än 60 referenser i OE-kvalitet blir DPS-sensorer till dieselpartikelfilter den 14: e produktgruppen i sensorfamiljen.
 
sensor

DPS-sensorer är den senaste typen av sensor från Triscan

DPS-sensorer används på dieselmotorer med dieselpartikelfilter till att bestämma tryckskillnaden mellan avgas inloppet och dieselpartikelfilter utloppet. Kombinerad med information om t.ex. avgasstemperatur, motorhastighet och luftflöde bestämmer fordonets motorstyrning (ECU), när en genereringsprocess ska startas för filtret där den ackumulerade soten bränns av.

Systemen som DPS-sensorerna ingår i benämns olikartad beroende på vem biltillverkaren är. Tyska tillverkare använder termen DPS (Diesel Particel Filter), bland de franska tillverkarna FAP (Filters à Particules) och bland de japanska tillverkarna DPD (Diesel Particulate Defuser).

dps obbygning
 

Systembyggnad


DPS-sensorns elektroniska kretslopp är försedd med en trycksensor som separerar två kamrar inuti DPS-sensorhuset. Trycksensorn genererar en spänningssignal mellan 0 och 5 volt. Utgångsspänningen stiger när tryckskillnaden ökas.

 
dps sensor

Tvärsnitt av DPS-sensor

På alla typer av DPS-senorer mäts ingångstrycket alltid via en slang som ansluter sensorn till filterinloppet. Utloppstrycket mäts antingen som omgivningstrycket via ett hål i sensorhuset eller via en slang ansluten till filterutloppet.