Publié - 2020

NYHED: Differenstryk-sensorer til dieselpartikel-filtre

Tech news

Så har Triscan’s meget omfattende sensorprogram igen fået et nyt medlem. Differenstryksensorer til dieselpartikelfiltre bliver med sine mere end 60 referencer i OE-kvalitet, den 14. produktgruppe i sensorfamilien.
 
Triscan Differenstryksensorer
Differenstryksensorer er nyeste type sensor fra Triscan

Differenstryksensorer bruges på dieselmotorer med dieselpartikelfiltre til at bestemme trykforskellen mellem udstødningsgasindløbet og udløbet af dieselpartikelfilteret. Kombineret med information om f.eks. udstødningstemperatur, motorhastighed og luftstrøm bestemmer køretøjets motorstyring (ECU’en), hvornår der skal startes en regenereringsproces af filteret, hvor den akkumulerede sod brændes af.

Systemerne som differenstryksensorerne indgår i benævnes forskelligt afhængigt af hvem bilproducenten er. Blandt tyske producenter benyttes betegnelsen DPS (Diesel Particel Filter), blandt franske producenter FAP (Filtre à Particules) og blandt de japanske producenter DPD (Diesel Particulate Defuser).
 

Triscan dps opbygning Differenstryksensorer

Systemopbygning


Differenstryksensorens elektroniske kredsløb er udstyret med en tryksensor, der adskiller to kamre inde i DPS-sensorhuset. Trykføleren genererer et spændingssignal mellem 0 og 5 volt. Udgangsspændingen stiger, når trykforskellen øges.
 
Triscan dps sensor

Tværsnit af differenstryksensor

På alle typer differenstryksensorer måles indgangstrykket altid via en slange, der forbinder sensoren til filtrets indløb. Udløbstrykket måles enten som omgivelsestrykket via et hul i sensorhuset eller via en slange, der er tilsluttet filterets udløb.