Publicerad - 2021

BMW / MINI: Ny generation av drivaxelled

Tech news

Nu är den nya typen av drivaxelled för BMW och MINI redo för leverans.

Den nya generationen drivknutar skiljer sig särskilt åt i den integrerade kuggningen på den yttre leddelen. Med denna lösning kan ledtappen undvaras helt, varigenom vikten också kan minskas. Men fördelarna slutar inte här. Drivknuten har en större kontaktyta än traditionella led och kan därför överföra ett större vridmoment. Denna funktion gör drivknuten mer robust än konventionella led. Den yttre leddelen framställs med hjälp av en speciell kalldeformationsprocess, varigenom ett stort motstånd erhålls.

 

BMW MINI referencer
Se pdf-fil här

 

854011111
Triscan ref. 8540 11111 
 

854011112  
Triscan ref. 8540 11112

854011113
Triscan ref. 8540 11113


854011114  
Triscan ref. 8540 11114