Publicerad - 2022

TRISYS videoförklaring för verkstäder

Corporate news

I en video på mindre än två minuter förklarar vi kort alla fördelar med vårt verkstads- och kundhanteringssystem – och därmed varför en verkstad ska välja TRISYS.

Se videon här...

TRISYS, som marknadsförs under olika namn hemma och utomlands av några av våra grossistkunder, anpassas efter de enskilda marknaderna och våra kunders önskemål vad gäller funktionalitet. Video- och marknadsföringsmaterialet, som vi till viss del hjälper till att utarbeta, är därför skräddarsytt.        

SE screen
Är du grossist och funderar på att erbjuda en verkstads- och kundhanteringslösning till dina verkstadskunder – eller är tiden mogen att uppdatera det system du redan har, så kanske TRISYS är lösningen?

Kontakta din Triscan-konsult för mer information och/eller läs mer här...