Publicerad - 2022

NYHET: Tryckomvandlare för styrning av EGR-ventiler och turbos wastegate

Tech news

Återigen har vår sensorgrupp utökats med en ny medlem. Hittills har vi 90 referenser av tryckomvandlare redo för leverans från våra lager.  Tryckomvandlarna är gjorda av OE-kvalitet - och i det följande kan du lära dig mer om tryckomvandlarnas användning och funktion.

Tryckomvandlare används - beroende på motortyp - på flera olika platser för pneumatisk styrning av mekaniska delar - inklusive EGR-ventilen och turboladdarens wastegateventil. Baserat på information från andra motor-/avgassystemsensorer styrs ventilernas position via tryckomvandlarna av fordonets motorstyrning (ECU).

trykomformere

Systembyggnad
 

Tryckomvandlaren bildar ett styrtryck genom att blanda atmosfärisk luft med vakuum från fordonets vakuumpump. Styrtrycket beror på typen av tryckomvandlare - takt eller variabel styrd. Det erforderliga styrtrycket - och därmed blandningsförhållandet - ställs in av fordonets motorstyrning (ECU) och regleras med hjälp av en elektriskt styrd kolv i tryckomvandlaren.

tværsnit
  
Tvärsnitt av tryckomvandlare


Tryckomvandlare finns i olika typer, som skiljer sig åt, till exempel genom att de är:  

  • Med eller utan temperaturkompensation
  • Variabel eller taktstyrd
  • Med eller utan filter vid anslutningen för atmosfärisk luft
     

 trykomformer

Tryckomvandlare - anslutning