Publicerad - 2015

Triscan tar socialt ansvar

Tech news

Här hos Triscan ligga det oss varmt om hjärtat att ta ett socialt ansvar och stödja både nationella och internationella välgörenhetsorganisationer. Senast harTriscan, med en humanitär sponsring, blivit affärspartner med Röda Korset. Härmed stöder Triscan Röda Korset och deras arbete för att lindra social nöd och göra en medmänsklig skillnad utifrån lokala behov och individens livssituation. I samarbete med personalen deltog Triscan också nyligen i klädinsamling kampanj "Kasta dina kläder" genom Röda Korset.

Men också Dansk Flygtningehjælp (Danska Flyktinghjälpen) och Danmarks Insamling (Danmark Insamling) blir tillgodoseda i Triscans stöd till humanitärt hjälparbete.

I det nära nationella välgörenhetsarbetet stöder Triscan bland annat Danske Hospitalsklovne (Danska Sjukhusclowner) och Familier med kræftramte børn (Familjer med barn med cancer) och på det kulturella området stöder Triscan konstmuseet AROS och Moesgaard Museum.