Опубликовано - 2020

Investeringer til gavn for miljøet og pengepungen

Tech news

Miljøet er i den grad kommet på alles læber med både krav, men også opfordringer til at vi alle skal ændre adfærd og tænke os om. Hos Triscan har vi gennem de seneste år gennemført flere tiltag, der ikke blot gavner miljøet, men også pengepungen. 

 

De fleste af tiltagene er blevet koordineret af Jørn Kim Jensen, som har ansvaret for bygningernes drift og vedligehold. Alene de tiltag som har fokuseret på nedbringelse af Triscan’s elforbrug har i runde tal nedbragt dette med over 100.000 kWh/år.   

 

Ifølge en beregningsmodel på EPA’s hjemmeside (United States Environmental Protection Agency), svarer den opnåede besparelse i kWh til reduktion i udledning af CO2 på 73.264 kilo. Ifølge EPA svarer det til:
 

    15,6 personbilers årlige udledning af drivhusgasser

    31.206 liter benzins CO2-udledning

    27.243 liter diesels CO2-udledning

    8,8 husstandes CO2-udledning

 

Belysning

På belysningssiden er besparelserne opnået ved overgang til LED-belysning. Det er således både i lagerhallerne, administration og udendørs at alle belysningskilder er udskiftet med LED. Den årlige besparelse lyder på over 40.000 kWh/år.

 

lampe

Jørn Kim Jensen igang med at udskifte til LED-belysning, hvilket har givet en årlig besparelse på over 40.000 kWh
 

Opvarmning

Udskiftningen af en ældre cirkulationsvarmepumpe har alene medført en besparelse på 12.000 kWh/år. I den forbindelse blev varmestyringssystemet udskiftet til en topmoderne udgave med natsænkning der styres via uden- og indendørs sensorer og overvåges via app og PC. Den nye lagerhal som blev taget i brug ved udgangen af 2018, er opført efter passiv-princippet. Den store termiske masse som både betongulvet samt vægelementerne udgør og den velisolerede tagkonstruktion, betyder at hallen stort set ikke bruger energi til opvarmning. På den ældre del af lagerbygningerne er vi i gang med at udskifte de store ovenlysvinduer på 2,5*4,0m til moderne 9-lags vinduer. Med dette tiltag forventer vi at det samlede varmeforbrug nedbringes til det samme niveau, som før den næsten 40% store lagerudvidelse som vi opnåede med den nye hal.

 

Servere

Hos Triscan hoster vi selv alle de væsentligste IT-systemer på vores egne servere – herunder vores e-handelsløsning. Foruden en langt bedre performance, har udskiftningen af vores gamle servere og storage-miljø til nyt, medført en besparelse på vores serverdrift på 50.000 kWh/år. Ca. 60% af besparelsen ligger på serverens energiforbrug, der med et reduceret forbrug også udvikler langt mindre varme. Den reducerede varmeudvikling har medført et reduceret behov for køling, og det er her resten af besparelsen er opnået.   

 

   Reduktion (kWh)
 Belysning  41.316
 Varmepumpe  12.264
 Server  50.024
   
 I alt  103.604

 

 

Affald

Selvom det ikke er påbudt, har vi indført affaldshåndtering af plast. Vi sorterer således plastaffald i gennemsigtig plast, farvet plast og strapbånd. Derudover sorteres affald i pap, jern, træ og småt brændbart i fire forskellige containere. Desuden genbruger vi i stor udstrækning emballage til forsendelse, når det er muligt. Affaldshåndteringen er en omkostning, men en nødvendighed, der giver god mening ift. genbrug og dermed en reduktion i mængden af affald der afbrændes.    


Jøren

Hos Triscan sorteres plast i gennemsigtig plast, farvet plast samt strapbånd 

 

Ved omtanke har vi således ikke blot kunnet skåne miljøet, men vi har også opnået store besparelser herved. Vi stopper derfor naturligvis ikke her og vil gerne opfordre alle til at gå på jagt efter tiltag, der værner om miljøet og vores fælles fremtid.