Publicerad - 2022

Programutveckling: Växelwire, men nu också reparationssatser och andra relevanta reservdelar

Tech news

Förutom en generell utveckling av vårt program inom växelwire har vi nu också lagt till ett antal reparationssatser och kompletterande produkter som relaterar till växlingsmekanismen som sitter i förlängningen av växelwiren.

gearskiftekabler
Utvecklingen omfattar hittills 127 referenser. Reparationssatserna används i de fall en defekt kabelände kan bytas ut med en ny – och du kan därmed undvika ett fullständigt byte av en växelwire. Det är speciellt med olika modeller från VAG att detta är möjligt. Till de kompletterande produkterna hör till exempel bussningar, delar eller hela systemet för växlingsfunktionen. De används i de fall där slack i systemet försvårar säker och exakt växling. 

Se de 127 referenser som programutvecklingen innehåller här…