Publicerad - 2022

Ny informationstjänst från Triscan

Corporate news

Med vår nya informationstjänst har våra kunder och andra intresserade möjlighet för att - på ett mycket enkelt sätt - att få sina individuella informationsbehov täckta.

Hittills erbjuder vi sex olika tjänster, varav de flesta är mest relevanta för våra kunder. Undantaget är vårt nyhetsbrev – TRISCAN NEWS – som är relevant för alla i branschen – grossister och verkstäder.

Registrering sker via vår hemsida, där du en gång anger dina kontaktuppgifter (namn och e-postadress), varefter du väljer exakt de informationstjänster du önskar. Efter det bekräftar du bara din registrering en gång och det är allt. Skulle du efter en tid vilja anmäla dig eller avanmäla dig från de olika tjänsterna kan detta göras via registrering på hemsidan eller avanmälan från de enskilda utsändningarna.a 

De sex informationstjänsterna som erbjuds är:

news
TRISCAN NEWS

Vårt nyhetsbrev kommer ut 4 gånger per år och innehåller både nyheter om Triscan, men också teknisk information som är relevant för verkstäder.

 
newref
TRISCAN NYA VARUNUMRE

Information om nya varunumre publiceras en gång i månaden och innehåller förutom information om nya varunumre också information om nummerbyten och utgångna varor.

  
Leveringsforsinkelser

LEVERANSFÖRSENINGAR
I de fall våra transportörer rapporterar leveransförseningar som kan påverka våra leveranser till dig kommer du att informeras.

 
IT telfoniudfordringer

IT- ELLER TELEFONUTMANINGAR
I de fall vi upplever IT- eller telefoniutmaningar - som kan ha inverkan på orderläggning och bearbetning - kommer du att informeras.

 
åbningstider

ÖPPETTIDER
I de fall vi på grund av helgdagar eller liknande håller stängt, kommer du att informeras i god tid.   

 
anden kundeinformation

ANNAN KUNDINFORMATION
I de fall vi behöver skicka ut relevant kundinformation – till exempel  ändringar i våra handelsvillkor – kommer du att få besked om detta.