Publicerad - 2017

Smartrep.info - vi gör det lätt att göra det rätt

Tech news

Det är förmodligen en utopi att tro, att man helt kan undvika reklamationer. Men skulle det inte vara bra om det fanns ett sätt var på du kan minska antalet kraftigt? Hos Triscan vet vi, att det är möjligt! Med vår erfarenhet från våra ansträngningar för att säkerställa korrekt tandremsmontering i bagaget, är vi nu redo att gå vidare med vårt nya koncept – Smartrep.info   

Denna etikett tydliggör, att här är något som mekaniker bör vara uppmärksam på i samband med montering av reservdelen
 

Väcka uppmärksamhet
Vår erfarenhet från insatsen med att säkerställa korrekt tandremsmontage visade med all tydlighet, att när det bara skapades extra uppmärksamhet till de välkända "problembarnen", så försvann problemet. Precis som vi skapade uppmärksamhet om de problematiska tandremssatserna, kommer vi framåtriktat att i alla produktkategorier, där det är relevant, göra det samma. Med Smartrep.info kommer vi att göra det lätt att göra det rätt.
 

Hur vi gör
Reservdelar som kräver särskild uppmärksamhet vid monteringen, kommer att förses med en tydlig märkning på förpackningen. Etiketten är förutom en varningstriangel också försedd med en webbadress - www.smartrep.info - och en QR-kod som när den scannas går direkt in på webbplatsen. På webbplatsens startsida anges artikelnumret från produktens streckkodsetiketten varpå information om installation och evt. nödvändig användning av specialverktyg visas.
 

 

Alla reservdelar, där orsaken till reklamation kan hänföras till monteringsfel, kommer nu att förses med en tydlig etikett på förpackningen

Ladda ner en gratis app för att skanna in QR-koder med din smartphone, surfplatta eller PC så kommer du igång
 

Sådan ser hemsida ut som du kommer till, nu måste du bara skriva in artikelnumret som framgår av streckkodsetiketten på reservdelens förpackning

 

En stor fördel för alla parter

  • Fördelarna med Smartrep.info är till att få ögonen på.
  • Verkstäderna får värdefull information
  • Antal reklamationer minskas
  • Förhållandet mellan bilägare-> verkstad-> grossist> Triscan belastas inte onödigt
  • Mer nöjda kunder

Med Triscan Smartrep.info är där skapat en upplagd möjlighet att sticka ut bland konkurrenterna. Vi ser fram emot tillsammans med våra kunder, att till fullo utnyttja potentialen - till förmån för bilägare, verkstäder, grossister och oss naturligtvis.

 

Bakgrund
Det är relativt få - och för det mesta de samma reservdelarna i en produktgrupp - som står för den stora majoriteten av reklamationer. Orsaksangivelserna faller typiskt i tre kategorier - en som är svårt att göra något åt - och två som kan påverkas.

Den första kategorin, som är svårt att göra något åt, är delar som från tillverkarnas sidan är dåligt utformade. Eftersom Triscan levererar reservdelar i OE-kvalitet, vill delar som hör till denna kategori, ofta ha samma svagheter som fordonstillverkarnas egna eftermarknadsdelar. Undantaget är delar där det är möjligt att förbättra en reservdel utan att ändra delens grundkonstruktion. Exempel på reservdelar som Triscan förbättrar är t.ex. vattenpumpar där tätningar och lager uppgraderas eller länkarmar där gummibussningar förbättras.

Den nästa kategorin där, i motsats till det ovanstående, är lätt att påverka, är kvaliteten. Just därför har kvalitetsarbetet hos Triscan alltid varit högt prioriterat. Resultatet av ansträngningarna kan direkt avläsas i utvecklingen av reklamationsprocent, där trots sin mycket låga nivån sjunker fortfarande. 

Den sista kategorin, som också är lätt att påverka (men tyvärr står för den stora majoriteten av orsaksangivelserna vid reklamationshantering), är delar som måste tas särskild hänsyn till och evt. användas specialverktyg till vid montering. Men vi kan tillsammans - mekaniken, grossisten och Triscan - göra något åt, och det är precis vad Smartrep.info siktar emot.