NYHET: Sensorprogrammet har utökats med MAP-sensorer

Triscans sensorprogram har fått ännu en medlem. Mer än 200 referenser finns på lager och är redo för leverans. Som alltid är det sensorer av OE-kvalitet, som är 100% funktionstestade - och programmet är omfattande i förhållande till den europeiska bilparken.
 
Bakom förkortningen MAP gömmer sig Manifold Air Pressure, alltså lufttryck som mäts i inloppsröret. MAP-sensorn mäter trycket i inloppsröret för användning i fordonets motorstyrning (ECU). I vissa fall har MAP-sensorn också en temperatur- sensor inbyggt för mätning av lufttemperaturen. Informationen ingår i beräkningen av motorns belastningsgrad, som hädanefter används för att styra mängden av bränsle och blandning och tändningstiden.
 
MAP-sensorer är senaste produkt i Triscans sensorprogram
 
Inuti MAP-sensorn är en tryckgivare och en elektronisk kretslopp som genererar en spänningssignal som ändras  jämfört med trycket. Spänningssignalen är typiskt mellan 1 och 5 volt. Utgångsspänningen ökas när ett fallande vakumfall registreras, vilket uppstår när gaspådrag ges. Vid tomgång, där det största vakuumet registreras - ca. 20 kPa, kommer spänningen typiskt att vara mellan 1,0 och 2,0 volt. Omvänt kommer den vid full gas att vara mellan 4,5 och 5,0 volt - ca. 80 kPa. Den avlästa spänningen förändras i allmänhet ca. 1,0 volt varje gång vakuum förändras med 20 kPa. I versioner med inbyggd temperaturmätare är mätområdet i allmänhet från -40-120°C - ca. 65 kOhm vid -40 ° C och 100 ohm vid 120°C.
 

Tvärsnitt av MAP-sensor
 
 
Det finns primärt två typer av MAP-sensorer:
3-polig - utan integrerad temperaturmätare
4-polig - med integrerad temperaturmätare
 
 
Vi testar MAP-sensorer på egen MAP-testare i vårt in-house testcenter