Ny inspiration till arbetet med aktivering av arbetslösa

Rådmannen för Sociale Forhold og Beskæftigelse (Sociala Förhållande och Sysselsättning) i Aarhus Kommune, Kristian Würtz och representanter för Jobcenter Aarhus, Maria Haugen-Vestenaa och Trine Hanøy Flensted-Jensen, besökte Triscan för ett samtal om det långvariga samarbete och ny inspiration till aktivering av arbetslösa.   

Samarbetet mellan Aarhus Kommune/Jobcenter Aarhus och Triscan går tillbaka mer än 15 år och sedan etableringen har Triscan haft status som "verksamhetcenter". Här kan arbetslösa få möjlighet att få ett jobbtest på en riktig arbetsplats. Det är viktigt att betona, att det utförda arbete inte kostar danska jobb, eftersom det här är uppgifter som annars skulle utföras av de utländska leverantörerna. I ett verksamhetcenter kommer de arbetslösa (kandidaterna) att klargöras i en verksamhetsprocess där man under processen också arbetar med personens andra utmaningar. Denna praxis gör upp med tidigare praxis, där arbetslösa med speciella utmaningar måste göras redo för arbetsmarknaden innan de börjar praktik på en verksamhet. 

Servicekoordinator Jørn Kim Jensen använder ca. 70% av sin arbetstid som mentor i Triscans verksamhetcenter. Flera hundra kandidater har genomgått ett förlopp hos Triscan och Jørn Kim Jensen värderar att vart därefter har kommit i arbete - primärt i flexjobb. Aarhus Kommunes strategi med insatsen är just, att fler måste arbeta i flexjobb snarare än att leva ett liv utan kontakt med arbetsmarknaden. Inspirerat av sitt arbete har Jørn Kim Jensen fått flera idéer för hur förloppet kan anpassas så att ännu fler når målet sedan att få ett flexjobb.   


Jørn Kim Jensen förklarar rådmannen Kristian Würtz från Aarhus Kommune, Maria Haugen-Vestenaa och Trine Hanøy Flensted-Jensen från Jobcenter Aarhus om de typer av arbete som utförts av kandidater i klarningsprocess 

I en tid med låg arbetslöshet har sammansättningen av gruppen av kandidater förändrats. "En större del än tidigare har aldrig varit en del av arbetsmarknaden och de personliga utmaningarna är en del av den tunga delen av skalan," förklarar Jørn Kim Jensen och fortsätter: "Jag tillbringar därför mycket tid på att få anpassat vilka speciella arbetsvillkor, det vare sig reducerad arbetstid, tempo, pauser och så vidare det måste beaktas av den enskilda kandidaten. Samtidigt är det viktigt för kandidaterna att förstå, att de arbetar på lika villkor med verksamhetens övriga anställda. De måste också vara medvetna om de krav och förväntningar vi som arbetsgivare har till dem och vilka möjligheter vi som arbetsplats kan erbjuda”.

Under besöket hos Triscan kommer Thomas med i gruppen. Thomas, som är 34 år, började på ett förlopp hos Triscan för 4 veckor sedan. För nästan 5 år sedan förlorade Thomas sitt heltidsarbete efter att ha hamnat i ett drogmissbruk, som senare ledde honom till en depression. Efter att ha blivit drogfri och medicinerad för depression och ångest försökte Thomas i ett tidigare förlopp hos Triscan att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Ambitionen var att bli redo för ett heltidsjobb inom 13 veckor, men tyvärr fungerade det inte. Thomas hade ett återfall i stället, men är nu redo för ett nytt förlopp med ett mer realistiskt mål. ”Jag är verkligen glad över att vara tillbaka och har fått en super bra mottagning. Det är så bra att ha något att stå upp till istället för att sitta framför TV: n. Mitt arbete är organiserat så att jag inte behöver att ta ställning till för många människor och uppgifterna är väl anpassade, men också utmanande. Jag vet nu att mitt missbruk har skadat mig mentalt, men nu får jag rätt medicinsk behandling och jag har en mycket mer realistisk bild av min egen situation. Aarhus Kommune och Triscan har verkligen hjälpt mig mycket och jag får stöd hela tiden, säger Thomas.


Läs också:

Nystart för ett nytt arbeidslivet!