Publicerad - 2015

Kundnytta skapas genom inflytande och insyn

Tech news

För snart tre år sedan, blev Triscan delägare av en gasfjäderfabrik i Lettland. Påverkan på utvecklingen av nya referenser ges hög prioritet, men också inblick i produktionsteknologi och -processer, samt tillgång till detaljerad kunskap om råvaror och producentpriser har stort värde. Inflytande och insyn används aktivt i Triscans arbete för att fortsätta att erbjuda det bredaste utbudet och högsta leveransförmåga på konkurrenskraftiga villkor.

På fabriken produceras årligen mer än 1 miljon gasfjädrar för fordon och industriell/universell användning. Triscans program av gasfjädrar för fordon består av 1,330 referenser och det industriella/universella programmet omfattar 336 referenser (se online katalog).

De mer än 60 anställda arbetar i tre skift i den 1300 m2 stora produktionshallen där produktionen är godkänd enligt ISO 9001: 2000 (kvalitet och spårbarhet) och ISO 14000 (miljö) standarderna.

 

Egen utvecklings- och verktygsavdelningI utvecklingsavdelningen blir nya referenser konstruerade enligt OE specifikationer och i 3D CAD (Autodesk Inventor) utifrån vilken traditionella tillverkningsritningar genereras. Utvecklingsavdelningens expertis omfattar också utveckling av de specialbeslag som många gasfjädrar är utrustade med och som alltid är påmonterat påTriscans gasfjädrar och en del av en komplett leverans.


 

I verktygsmakareavdelningen framställas de nödvändiga stansverktygen till produktion av specialbeslagen, som tillför till produktionen stor flexibilitet och reducerar utvecklingstiden av nya typer av gasfjädrar avsevärt.

"Kraven om kompletta och snabba leveranser ökas och vi förväntar genom detta steg, att vara ännu mer snabbare att få nya referenser i våra marknader i Europa", säger Sales and Marketing Director Steen Ray Pedersen och fortsätter: "Vi vill därmed hjälpa våra kunder till ökad försäljning och minskade kostnader till ledningen och lagerfinansiering. Uppfyllandet av detta mål har gjort oss till en av de största i Europa inom flera produktområden, däribland gasfjädrar".

Omfattande tester och kvalitetssäkring av nya produkter
Innan en ny typ av gasfjäder sätts i produktion genomgår den en definierad funktionstest. Gasfjädern aktiveras totalt 40.000 gånger och för varje 10.000 aktiveringar mäts öppnings- och stängningskraft, vilket bör avta med högst 10 procent. Dessutom utsätts gasfjädern för ett klimattest, som har till avsikt att dokumentera att gasfjädern är funktionsduglig i temperaturer från +80 till -50 grader celsius.

 


 

Flexibel produktion och snabb leverans
Tillverkningsprocessen är i möjligaste mån helt automatiserad, men en del av produktionen - däribland monteringen av kolven sker dels manuellt. Gasfjädern påfylles icke gas förrän omedelbart före leveransen, då den lagras tom. Efter påfyllning av gasen i cylindern, testas ett prov av gasfjädrarna för att säkerställa öppnings- och stängningskraften är enligt specifikationerna.


 

Härmed säkras stor flexibilitet och hastighet i förhållande till utbudskapaciteten, vilket naturligtvis är viktigt för Triscans prestation av 97% leveranssäkerhet gentemot kunderna.