Bilbranchen förändras: framtidsscenariot för bilproducenter och bilhandlare

Under överskriften "Bilbranschen förändras snabbt - följer du med?" publicerade vi i det senaste numret av vårt nyhetsbrev den första artikeln i en serie, där vi ger en indikation på vilka förändringar branschen står inför. I den här artikeln tittar vi närmare på de möjliga scenarier som kommer att uppstå för biltillverkare och bilhandlare. 
 
 
De tre viktigaste drivkrafterna, i de förändringar som vi kommer att se, är som nämnts i föregående artikel - miljö, teknik och konsumentbeteende. På miljöområdet har framtida ressursknapphet på fossila bränslen och önskan från den politiska sidan att minska koldioxidutsläppen ytterligare gjort, att bensin och diesel inte längre förutsägs som ett bränsle för bilar i framtiden. 
 
Men inte alla biltillverkare håller med politiken i det här fallet. Medan Volvo har meddelat att de inte längre utvecklar nya förbränningsmotorer, sätter Daimler på trumman för att få en framtid för dieselteknologin. Daimlers tro på dieselteknologi måste ses i ljuset av de senaste tekniska landvinningar som Daimler själv, men också Bosch har gjort i fältet. Ett annat intressant initiativ är utvecklingen av 5-takts bensinmotorer - bland annat Ilmor - som också sätter helt nya standarder. 
 
Inte desto mindre har ovanstående utveckling drivit fordonsindustrin till en teknologisk kapplöpning, som är extremt utmanande av flera orsaker. För det första är det för biltillverkarna en relativt ny och otestad teknik. För det andra har flera helt nya spelare gått med i kampen - den mest kända är förmodligen Tesla - och många fler är på väg. Och för det tredje är det inte bara ny teknologi till framdrivning, men samtidigt mycket komplex och krävande IT-kunskap, vilket är en nödvändighet  i samband med elbilar, självkörande teknik, lösningar för delning av bilar och connectivity. Enligt Thomas Furcher och Philipp Lühr från konsultföretaget McKinsey, som efter en grundlig analys av bilmarknaden i Europa utarbetade rapporten ”A long term vision for the European Automotive Industry” tidigare i år, kommer biltillverkarna att introducera cirka 340 nya elbilar under de kommande tre åren. Många ser möjligheter och potential att få en bit av kakan, vilket följande siffror från McKinsey's konsulter underbygger. Antalet av nystartade teknologiföretag i området har sjufaldigt. 93% av de investerade medlen kommer från företag utanför branschen - t.ex. Google och Intel. Antalet av patentansökningar inom området har ökat med 50%.
 
Enligt McKinseys analyser är det inte bara inom det teknologiska området, att biltillverkarna utmanas - det gör de också på konsumentbeteende - som är på väg att förändras radikalt.
  • Över 80% av konsumenterna orienterar sig online innan de gör ett köp
  • 47% har baserat på deras online research redan valt ett märke och modell av bil innan de besöker en återförsäljare
  • I Kina och Amerika tillskrivs connectivity - det vill säga onlinetjänsterna som finns tillgängliga i bilen - idag nästan lika mycket eller större värde än bilmärket - både i lyx- och standardklassen 
 
 
Zero Moment of Truth (ZMOT) är det nya, extra "steget" i kundernas köpbeslutsprocess. ZMOT handlar om, att kunderna söker information och värderingar samt att ha en online-dialog som en del av deras köpbeslut
 
Vi har redan sett hur de flesta biltillverkare under senare år har minskat återförsäljarnätverket och fokuserat på att etablera på stora flaggskeppsbutiker. Biltillverkarna kommer att försöka anpassa sig till de nya förbrukarmessiga trender, vilket på lång sikt innebär att konsumenterna kommer att kunna handla direkt med biltillverkaren. Bilköp kommer i stigande grad att bli digital, vilket också är möjligt med Teslas affärsmodell. 
 
Tesla flaggskeppsbutik
 
Med tanke på ovanstående är det närliggande att ställa frågan: Finns det något behov för bilhandlare i framtiden? Enligt McKinsey's rapport är svaret ja, men bilhandlarna måste anpassa sin affärsmodell till de nya marknadsvillkoren och göra verksamheten mycket mer digital.
Bilhandlarnas roll kommer att förändras från att vara en källa till bilar till att bli rådgivare för kunden. Enligt McKinsey prioriterar konsumenterna således:
 
Så bilhandlarna kommer inte bara att sälja bilar - de kommer att sälja lösningar för att möta transportbehov. Samtidigt är det viktigt att förstå, att konsumenterna har mycket olika behov vad gäller själva köpupplevelsen. Om du vill kunna betjäna alla typer av kunder, bör du kunna erbjuda en köpupplevelse som tar upp följande fem huvudkategorier:
 
 
 
Kampen för att "äga kunden" är i full gång, och om du som biltillverkare eller bilhandlare ska ha en framtid måste du tänka nytt och innovativt. Endast de framsynta och anpassningsbara har en chans - och marknaden för bilförsäljning, som vi känner till den idag, kommer på många sätt att förändras avsevärt. Håll ett öga på artiklarna när vi nästa gång bjuder på vad som kommer att hända på grossist- och verkstadsnivå.