Publicerad - 2022

Lagerombyggnad och omorganisation till förmån för kunderna

Corporate news

I vår strävan att ge bästa möjliga service till våra kunder har vi löpande byggt om och omorganiserat våra 3 lager. Om du är intresserad av lager och logistik och vill veta mer om vad vi har gjort, då kommer förklaringen här. 

Med ett överordnad mål att skapa värde för våra kunder har vårt huvudfokus varit processerna kring hur vi skapar utrymme för fler varor, ökar hastigheten i orderhanteringen och samtidigt minimerar plockfel. De nya initiativen har skett i en löpande process med involvering av våra kollegor inom logistiken. Våra teamledare, som varit rephållare, har hållit möten varje vecka där synpunkter från kollegor och hittills uppnådda resultat har kommunicerats.  

Utrymmesoptimering  
Mätt i tillväxt av lagervärde har vi lyckats att skapa ca. 20% mer utrymme i våra lager. Det fina resultatet har uppnåtts genom att satsa på flera områden. Med smartare förvaring har vi utrymmesmässigt kunnat komprimera flera av våra produktgrupper. Komprimeringen har skett dels genom att inredningen ändrats, men också genom att man på produktnummernivå är uppmärksam på att samla produkter istället för att ha samma vara liggande på flera platser. På vårt lager i Köpenhamn (Glostrup), har vi med fokus på "döda" kvadratmeter, gjort plats för ytterligare 5 000 artikelnummerplatser. 

optimering

Ökad hastighet
Samtidigt som vi har ökat mängden av varor i våra lager har vi också lyckats öka hastigheten i orderhanteringen. Förbättringen har uppnåtts under lång tid och har varit kostsam. På vårt huvudlager i Brabrand har en del av hastighetsökningen uppnåtts genom att byta ut vagnar med körande materiel för både paket- och pallplockning. För att uppnå optimala förutsättningar för användning av körande materiel har det varit nödvändigt att öka bredden på gångarna mellan hyllorna. Ett annat initiativ har varit ökat fokus på avståndet mellan plock- och buffertplatser. På så sätt har vi kunnat säkerställa att en buffertplats alltid finns så nära plockplatsen som möjligt – och alltid på samma gång.

Minimering av plockfel
En avlett effekt av några av ovanstående initiativ har varit direkt mätbar i förhållande till antalet av plockfel. Under en period på två år har man kunnat minska antalet av plockfel till en mycket låg nivå.

Möjlighet för mindre pallfrakt från vårt tyska lager
Men vi har också lagt oss i sadeln för att förbättra servicen till den del av våra tyska kunder som får varor levererat från vårt lager i Iserlohn, nära Dortmund. De har nu fått möjlighet att spara pengar på frakten genom att vi nu har möjlighet att behandla mindre pallförsändelser.

Vi stannar inte här
De resultat vi har uppnått – som i slutändan är till stor nytta för våra kunder – är vi självklart stolta över. Vi fortsätter därför naturligtvis – efter samma modell – att förbättra oss med input från våra kollegor och kunder.