Publicerad - 2022

Bärkraftighet på tallriken hos Triscan

Corporate news

Vi har tidigare pratat om några av de områden där vi hos Triscan arbetar med bärkraftighet. Oftast är det de mest iögonfallande områdena som blir föremål för ett projekt. Vilka initiativ och investeringar kan vi göra för att spara på värme, el och materialförbrukning. Men den här gången har vi kastat oss över matförbrukning – eller snarare det som blir till övers.

Organiskt avfall är värdefullt. Den kan omvandlas till CO2-neutral biogas och restavfallet används till gödning. Hos Triscan i Brabrand erbjuds anställda ett lunchordning. En cateringfirma levererar en frukostbuffé varje dag, som sätts fram i matsalen. De anställda ansvarar för uppröjning av porslin, bestick och glas som de har använt. Tidigare har den enskilde medarbetarens matavfall och matavfall från buffén i allmänhet inte sorterats men slängts som vanligt avfall. 

ombytning

Efter att vi hosTriscan har gått med i Daka ReFood-programmet sorteras avfallet. Matavfall slängs i en separat behållare som sedan töms i en speciell avfallsbehållare som ställs till förfogande och hämtas av Daka ReFood. Men kan det verkligen löna sig? Det korta svaret är JA! ReFood avtalen:

  • Har ett negativt CO2-avtryck eftersom det produceras mer energi än vad som förbrukas
  • Säkerställer att matavfallet inte går till förbränning utan istället återvinns
  • Hämtning sker på ett sätt som säkerställer lastade lastbilar och minsta möjliga körning
  • Har en nudging-effekt, vilket innebär att företag som är anslutna till systemet minskar sitt matavfall med i genomsnitt 16%
refood


Modellen nedan visar hur mycket 100 kg matavfall kan bidra med i förhållande till gödsel, besparingar i CO2 och uppvärmning.  

vaegtberegning

Daka ReFood är ett danskt företag som uteslutna finns i Danmark. Den tillgängliga informationen om deras tjänst är därför tyvärr bara tillgänglig på danska på www.refood.dk