Prawodawstwo UE

Na ogół kierowcy nie znają prawodawstwa obowiązującego na terenie Unii Europejskiej (EU no. 461/210) dotyczącego napraw samochodów i części motoryzacyjnych.

W skrócie, prawodawstwo Unii Europejskiej zapewnia wolną konkurencję obejmującą handel częściami zamiennymi oraz konserwację i naprawę pojazdów o więcej niż trzech kołach (czyli samochodów osobowych, dostawczych oraz pojazdów ciężkich). Ustawa reguluje co jest dozwolone a co zabronione producentom samochodów zgodnie z europejskim prawem konkurencji. Jedocześnie prawodawstwo zabezpiecza interesy właścicieli samochodów w sprawach które bezpośrednio ich dotyczą.

Samochodowy rynek naprawczy jest podzielony na autoryzowane serwisy oraz wolny rynek. Dla właściciela samochodu ważnym jest by wiedzieć, że:

Producenci samochodów nie mogą uzależniać gwarancji na produkowane przez siebie samochody od napraw wykonywanych tylko w serwisach i warsztatach własnej sieci oraz wyłącznie przy użyciu części zamiennych przez nich dostarczanych.

Według obowiązujących zasad właściciel samochodu może wybrać prawo wybrać którykolwiek warsztat zechce dla napraw zarówno gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych.

Konsument nigdy nie może być poszkodowany korzystając z wolnego wyboru. Każdy przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wykonywane usług i pracę warsztatu. Może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w razie szkody spowodowanej niewłaściwą naprawą lub użyciem wadliwych części.