Korzyści

Oferta Triscan dla europejskich dystrybutorów ihurtowników prowadzi do znacznego usprawnienia ich działalności poprzez zwiększenie sprzedaży, zmniejszeniem inwestycji w powierzchnie magazynowe oraz zmniejszeniem kosztów zarządzania produktem. To brzmi nieprawdopodobnie, ale przepis jest prosty!

 

 

 

 

 

 

Szybkie i kompletne dostawy w połączeniu z szerokim zakresem asortymentu oraz wybitnie wszechstronnym pokryciem rynku samochodowego oznacza dla dystrybutorów większą dostępność produktów które mogą oferować klientom. Wybierając Triscan jako dostawcę sprzedaż wzrasta, ponieważ możliwym staje się zaopatrywać klientele w szersza niż dotychczas gamę produktów, przy równoczesnym zmniejszeniu powierzchni magazynowej.

Triscan dysponuje specjalistyczną wiedzą o grupach produktów które stanowią ograniczonaczęść sprzedaży, ale wymagają stosunkowo dużych inwestycji i kosztów dla ich utrzymania w sprzedaży (np. termostaty, amortyzatory gazowe, linki sprzęgła i hamulca, przewody hamulcowe itp.).

Triscan opracował również złożone zestawy skomplikowanych produktów - części układu kierowniczego i hamulcowego. Wybierając Triscan klienci otrzymują pełen asortyment bez konieczności zamawiania różnych elementów u wielu innych dostawców.

KALKULATOR ZYSKÓW

 

Istnieje wiele czynników,które wpływająna zdolnośćfirmydo generowania zysku, n.p.stopy procentowe od zainwestowanego kapitału, inwestycja w towar na magazynie,marża, pokrycieparku samochodowego, stopień realizacji zamówień, szybkośćdostaw, częstotliwość zakupów, cen zakupu towaru itp.

Koncepcja SOLO (Sales Opportunities and Logistic Optimisation - Okoliczności sprzedaży oraz optymalizacja logistyki) obejmuje kompleksową metodę obliczania z udziałem powyższych parametrów zdolności generowania zysku przy zamianie jednego lub więcej dostawców naTriscan. Narzędzie kalkulacji SOLO jest już w użyciu przezprawie dwa lata, a korzyści dla klientówTriscan są – nie przesadzając - imponujące.